Tiếng Việt | English

04/12/2015 - 20:23

Đầu tư trọng tâm, trọng điểm để có tác phẩm lớn có giá trị văn học nghệ thuật

Ngày 4-12-2015, tại phòng họp Tỉnh ủy Long An, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (TW) - Nguyễn Thế Kỷ cùng đoàn cán bộ TW đến kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa nghệ thuật trong thời kỳ mới" và Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành TW (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".


Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Nguyễn Thế Kỷ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đến nay, Hội liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Long An có 8 chi hội trực thuộc, ngoài ra, còn có 6 chi hội chuyên ngành của TW sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Long An đầu tư xây dựng Trung tâm luyện tập và sinh hoạt cho Đoàn nghệ thuật Cải lương Long An, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ luyện tập và sinh hoạt Đoàn nghệ thuật Xiếc nhân dân Long An. Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Thông duy trì đều đặn, thu hút đông đảo giới văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh tham gia.

Hiện toàn tỉnh có 15 trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện, 192/192 xã phường, thị trấn thành lập trung tâm Văn hóa - Thể thao và học tập cộng đồng, trong đó, có 115 trung tâm đạt chuẩn; 788/1.031 ấp, khu phố có điểm sinh hoạt văn hóa; 85/192 xã phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa.

Theo đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Tỉnh ủy Long An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tiếp tục chỉ đạo đề cao phát triển văn hóa, con người, xây dựng thế hệ mới phát triển toàn diện, quan tâm đào tạo phát triển tài năng trẻ; tạo điều kiện thuận lợi nhất, đầu tư có trọng tâm trọng điểm để giới văn nghệ sĩ có tác phẩm lớn, có giá trị văn học nghệ thuật cao. Phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với phát triển văn hóa - nghệ thuật và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững./.

Đ.Lâm 

Chia sẻ bài viết