Tiếng Việt | English

08/05/2021 - 10:35

Đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần phòng, chống tham nhũng

Phòng, chống tham nhũng (PCTN) là công việc phức tạp, lâu dài và phải kiên trì thực hiện. Hơn 10 năm qua, tỉnh Long An thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để PCTN ngày càng hiệu quả hơn. Trong đó, nổi bật là công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật, các giải pháp về công khai, minh bạch tài chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính (CCHC) góp phần không nhỏ trong phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tham nhũng.

Công tác tuyên truyền pháp luật, trong đó có Luật Phòng, chống tham nhũng được thực hiện đa dạng với nhiều hình thức

Công tác tuyên truyền pháp luật, trong đó có Luật Phòng, chống tham nhũng được thực hiện đa dạng với nhiều hình thức

Công tác tuyên truyền góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tham nhũng được các ngành chức năng trên địa bàn đẩy mạnh với hình thức đa dạng: Hội nghị, các lớp học tập, tập huấn, tuyên truyền; treo khẩu hiệu, panô, băng rôn,…; cung cấp tài liệu hỏi - đáp về Luật PCTN; xây dựng các chương trình thông tin, văn nghệ, tổ chức biểu diễn lồng ghép tuyên truyền pháp luật về PCTN;…

Thời gian qua, toàn tỉnh cung cấp 36.829 tờ gấp, tài liệu tìm hiểu về PCTN; 1.318.319 lượt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham dự 33.812 cuộc tuyên truyền về công tác PCTN. Đồng thời, Báo Long An thường xuyên tuyên truyền những nội dung PCTN: Tin, bài giới thiệu, biểu dương những gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong PCTN. Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đưa 414 tin phát thanh, truyền hình; 177 phóng sự; 31 câu chuyện xóm làng, câu chuyện truyền thanh về công tác PCTN;… Qua đó, góp phần tuyên truyền sâu, rộng đến mọi tầng lớp nhân dân cùng thực hiện công tác PCTN; trong đó, có nhiều tin, bài được bạn đọc đánh giá cao.

Trong CCHC, đến nay, 100% cơ quan hành chính và các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Toàn tỉnh có 48/48 cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện hoàn thành việc xây dựng, áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và đang triển khai Quyết định số 516/QĐ-UBND, ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được triển khai toàn diện, góp phần đổi mới cách thức và nâng cao được chất lượng, hiệu quả, tiến độ giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị và giữa các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành với nhau. Hiện, toàn tỉnh có 100% sở, ngành, UBND cấp huyện có trang thông tin điện tử được tích hợp vào Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Cổng thông tin điện tử tỉnh và các trang thành phần được vận hành ổn định, bảo đảm thông suốt, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước và nhu cầu nắm bắt thông tin của tổ chức, cá nhân.

UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh, với mục tiêu là xây dựng một nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”. Bên cạnh đó, các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức giai đoạn 2010-2020 cùng chung tay thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiểu và thực hiện việc cải cách chế độ công vụ, công chức.

10 năm qua, Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh ban hành 1.199 kết luận thanh tra. Các kết luận được thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 05/2011/TT-TTCP, ngày 10/01/2011 của Thanh tra Chính phủ quy định về PCTN trong ngành Thanh tra; trong đó, quy định cụ thể về công khai trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN. Các vụ án tham nhũng được cơ quan có thẩm quyền tiến hành nhanh gọn, nghiêm minh, đúng pháp luật, bước đầu tạo được lòng tin của nhân dân vào quyết tâm PCTN, lãng phí của Đảng và Nhà nước.

Sự tham gia giám sát của cán bộ ở cấp cơ sở góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Sự tham gia giám sát của cán bộ ở cấp cơ sở góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Việc công khai công tác quản lý sử dụng tài chính ngân sách nói riêng trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nề nếp. Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị quan tâm hơn đến công tác này, thực hiện đúng trình tự, thủ tục công khai. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện việc thanh toán qua tài khoản nhằm giảm việc dùng tiền mặt trong hoạt động tài chính. Để hạn chế việc thanh toán dùng tiền mặt, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh bảo đảm thực hiện nghiêm túc việc trả lương qua tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg, ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Vai trò của UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận được phát huy tốt thông qua việc thực hiện hoạt động giám sát tại các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu HĐND trước và sau kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp; thông qua các cuộc giám sát theo chương trình, kế hoạch và việc thực hiện quyền, trách nhiệm phản ánh, kiến nghị, yêu cầu theo quy định của pháp luật, góp phần tích cực phát hiện nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí được dư luận quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN.

UBND tỉnh chỉ đạo đưa nội dung PCTN vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho học viên, học sinh dự các khóa học tại Trường Chính trị Long An, các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn,... Ngoài việc giảng dạy tích hợp trên lớp, các trường còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa phù hợp với đặc thù của từng cấp học thông qua một số hình thức: Báo cáo chuyên đề, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về PCTN, lồng ghép nội dung PCTN trong các hoạt động văn hóa - văn nghệ, sinh hoạt chính trị đầu năm, xây dựng chuyên mục giáo dục về PCTN, sinh hoạt dưới cờ,… Những kết quả đã đạt trong thời gian qua về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh được Thanh tra Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích