Tiếng Việt | English

05/05/2019 - 06:40

Kỷ niệm 43 năm ngày thành lập Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An (05/5/1976 - 05/5/2019)

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An luôn xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Trong đó, việc quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác BP trong tình hình mới.

Tuần tra bảo vệ biên giới
Tuần tra bảo vệ biên giới

Ngày 05/5/1976, lực lượng BĐBP 2 tỉnh Long An và Kiến Tường được sáp nhập thành lực lượng BĐBP tỉnh Long An. Trải qua 43 năm xây dựng và phát triển, lực lượng BĐBP tỉnh lập nhiều thành tích xuất sắc, tô thắm thêm truyền thống của toàn lực lượng anh hùng. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc, BĐBP tỉnh còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới ở vùng biên giới. 

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đảng bộ BĐBP tỉnh hiện có 18 tổ chức cơ sở Ðảng, 23 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, với tổng số 501 đảng viên. Quán triệt chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ ở tất cả các cấp; tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai đến các đồng chí đảng ủy viên, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức 104 lớp quán triệt, học tập triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định cho 100% cán bộ, đảng viên (CBÐV), quần chúng trong đơn vị. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của mọi tổ chức và từng CBÐV, quần chúng trong thực hiện nghị quyết.

Hàng năm, Đảng ủy ban hành nghị quyết chuyên đề, Bộ Chỉ huy BĐBP xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chuẩn mực đạo đức của người quân nhân cách mạng. Định kỳ, người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị tổ chức đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, những vấn đề bức xúc trong CBÐV, quần chúng để có chủ trương, giải pháp xử lý phù hợp, tạo nên không khí đoàn kết, dân chủ. Đồng thời, Đảng ủy thường xuyên tổ chức tuyên truyền về những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức CBÐV, tự giác chấp hành kỷ luật, pháp luật, không ngừng phấn đấu, rèn luyện hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần đẩy lùi những biểu hiện sai trái, tiêu cực.

Nỗ lực khắc phục tồn tại, hạn chế

Để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đi vào nề nếp, Đảng ủy chỉ đạo, triển khai cho từng CBÐV viết bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bản cam kết được phân cấp quản lý, theo dõi và cấp ủy các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của CBÐV, gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của CBÐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. 

Song song đó, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là những vị trí quan trọng, lĩnh vực nhạy cảm về việc chấp hành Ðiều lệ Đảng, việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong 3 năm (2016-2017-2018), Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh gợi ý kiểm điểm, giải trình đối với 9 lượt cấp ủy cơ sở và 18 lượt cán bộ là bí thư, phó bí thư. Các cấp ủy, cá nhân người đứng đầu đã kiểm điểm, giải trình nghiêm túc và xây dựng kế hoạch khắc phục, đến nay, những hạn chế, khuyết điểm đã cơ bản được khắc phục.

Lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh nghiêm túc tiếp thu, soi rọi, bám sát vào những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về nêu gương, mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, làm tốt công tác tự phê bình và phê bình. Từ đó, tạo chuyển biến rõ nét trong việc củng cố, xây dựng Đảng bộ BĐBP tỉnh trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Hàng năm, có 90% tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh trở lên, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 2015 đến 2018, tổng kết phong trào thi đua quyết thắng, có 49 lượt tập thể và 601 lượt CBÐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp khen thưởng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả: Mô hình Mỗi tuần một địa chỉ (đã tổ chức giúp đỡ gần 100 hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn sinh sống trên khu vực biên giới; chương trình Nâng bước em đến trường (đã trợ cấp học bổng cho 195 em, với tổng số tiền gần 1,2 tỉ đồng do cán bộ, chiến sĩ đóng góp từ lương); mô hình Hũ gạo tiết kiệm (đã tiết kiệm trên 1.000kg gạo hỗ trợ hơn 100 gia đình có hoàn cảnh khó khăn);... Thông qua thực hiện các mô hình này, các đơn vị góp phần hiệu quả vào sự phát triển KT-XH của địa phương, giúp người dân ổn định cuộc sống, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Phát huy những kết quả đã đạt, lực lượng BĐBP Long An tiếp tục phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ vững chắc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các nước láng giềng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

Định kỳ hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với kết quả thực hiện quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị về nêu gương. 

3 năm qua, có 1 tập thể, 12 cá nhân được Đảng ủy BĐBP tỉnh khen thưởng và 34 gương mặt trẻ tiêu biểu được biểu dương có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác.

Đại tá Nguyễn Văn Quan - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Long An

Chia sẻ bài viết