Tiếng Việt | English

07/07/2022 - 13:00

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chính quyền các cấp trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại

UBND tỉnh Long An vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và TP.Tân An tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 41/NQ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Chỉ thị số 30/CT-TTg, ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 31/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; Nghị quyết số 76/NQ-HĐND, ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và TP.Tân An đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chính quyền các cấp, xem công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là nhiệm vụ chính trị, phải thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện. Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương cần tăng cường chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, gắn với đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân; tăng cường công tác quản lý nhà nước, công tác thanh, kiểm tra theo chuyên ngành, lĩnh vực quản lý; chú trọng kiểm tra chất lượng các mặt hàng xăng, dầu, thuốc chữa bệnh, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng.

UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các đồn biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở, các tuyến giao thương đường bộ, đường thủy qua lại biên giới giữa Việt Nam và Campuchia nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh loại bỏ các điểm tập kết, tụ điểm chứa hàng nhập lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua lại biên giới. Trong đó, chú trọng kiểm tra, kiểm soát mặt hàng đường cát, mặt hàng đồ gia dụng, điện tử, điện lạnh (đã qua sử dụng), quần áo, vải nhập lậu qua biên giới đang có chiều hướng tăng, diễn biến phức tạp.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; nắm chắc tình hình, đối tượng, các tuyến, địa bàn trọng điểm, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả để đấu tranh, ngăn chặn. Trong đó, tập trung lực lượng đấu tranh, ngặn chặn hoạt động buôn lậu mặt hàng đường cát, đồ gia dụng, điện tử, điện lạnh, quần áo đang có chiều hướng tăng, diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường.

Đối với các đơn vị khác như Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra sau thông quan, thực hiện đầy đủ, đúng quy định, quy trình, thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo đúng quy định hiện hành; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm về niêm yết, đầu cơ, găm hàng; theo dõi, kiểm tra việc xác nhận công bố hợp quy phân bón, thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân; kiểm tra việc thực hiện khảo nghiệm phân bón tại địa phương; tiếp nhận, giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo vi phạm trong quản lý nhà nước và vi phạm trong hoạt động sản xuất, xuất, nhập khẩu, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết