Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Đề nghị công nhận di tích lịch sử cơ sở cách mạng xã Mỹ An Phú

Hội thảo Di tích lịch sử Cơ sở cách mạng xã Mỹ An Phú

Ban quản lý di tích lịch sử-văn hóa tỉnh vừa phối hợp UBND huyện Thủ Thừa tổ chức Hội thảo Lý lịch di tích lịch sử cơ sở cách mạng xã Mỹ An Phú.

Hội thảo đã thông qua văn bản lý lịch di tích lịch sử cơ sở cách mạng xã Mỹ An Phú về ngôi nhà với 3 thế hệ có công nuôi giấu nhiều cán bộ cách mạng; được nghe ý kiến phát biểu của các cán bộ cách mạng lão thành, những nhân chứng lịch sử từng cư ngụ tại ngôi nhà di tích trong thời kỳ hoạt động cách mạng. Ngôi nhà được xây dựng năm 1939 có 3 gian, 2 chái, diện tích 169,4m2 trên mảnh vườn rộng hơn 7.000m2 với mái lợp ngói vảy cá, kiến trúc cổ Nam bộ; đòn tay, đòn dông bằng gỗ thao lao; 4 cột cái, 30 cột phụ bằng gỗ căm xe; 3 bộ ván gỗ mật, gỗ thao lao; 2 cặp bàn thờ và 1 bàn độc,… tọa lạc tại ấp 2, xã Mỹ Phú, nơi đã nuôi giấu nhiều cán bộ cách mạng cấp tỉnh, thành phố,...

Hội thảo cũng đã đề cập đến tên gọi địa điểm di tích, sự kiện, nhân vật lịch sử, lòng yêu nước của gia đình 3 thế hệ trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ,…

Các đại biểu đã bổ sung thêm nhiều nội dung về lý lịch di tích, những đóng góp của gia đình 3 thế hệ với cách mạng và đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh công nhận ngôi nhà là di tích lịch sử cơ sở cách mạng xã Mỹ An Phú

Trần Thị Kim Phụng

Chia sẻ bài viết