Tiếng Việt | English

19/10/2020 - 09:04

Để nghị quyết sớm vào cuộc sống

Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực KT-XH, xây dựng Đảng và 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm. Phóng viên Báo Long An lược ghi một số ý kiến của các ngành, địa phương, người dân trong tỉnh để cùng triển khai thực hiện, sớm đưa nghị quyết (NQ) vào cuộc sống.

Bí thư Thành ủy Tân An - Lê Công Đỉnh:

Sau ĐH này, Tân An triển khai đưa NQ vào cuộc sống. Trên cơ sở những chỉ tiêu, chương trình đột phá, công trình trọng điểm của ĐH, thành phố triển khai các nhiệm vụ, giải pháp gắn với NQĐH Đảng bộ thành phố lần thứ XI. Đó là huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Đây là cơ sở, điều kiện cho Tân An thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Thành phố phấn đấu xây dựng và phát triển cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025 theo hướng đô thị thân thiện, văn minh, hiện đại cũng như phát triển các dịch vụ đô thị thông minh.

Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Phạm Văn Bốn:

Thành công ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh là cơ sở để định hướng phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Sau ĐH, huyện sẽ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai NQĐH đến các ngành. Huyện sẽ thực hiện NQĐH trong năm đầu tiên. Riêng huyện, để góp phần thực hiện NQ của tỉnh, huyện có những chương trình cụ thể để thực hiện công trình trọng điểm Đường tỉnh 827E; chú trọng Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp (tại huyện cụ thể là vùng rau); tiếp tục nhiệm vụ đột phá giải phóng mặt bằng, tái định cư và ổn định đời sống người dân.

Giám đốc Sở Y tế - Huỳnh Minh Phúc:

Nhiệm kỳ mới với nhiều nhiệm vụ được đặt ra, ngành Y tế xác định một số giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Trong đó, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến cơ sở; đầu tư nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, đẩy mạnh ngành dược và thiết bị y tế; phát triển nguồn nhân lực ngành Y tế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế và thực hiện tham mưu tốt Tỉnh ủy, HĐND, UBND ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật phát triển hệ thống y tế công lập và ngoài công lập để ngành có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, năng lực đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải - Đặng Hoàng Tuấn:

Nhiệm kỳ 2020-2025, ngành Giao thông Vận tải sẽ nỗ lực tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI xác định trong lĩnh vực giao thông - vận tải, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, ngành tập trung quản lý, triển khai các dự án Đường tỉnh 827E và 3 cầu (bắc qua sông Cần Giuộc, Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây), Đường tỉnh 830E, Đường tỉnh 823D và các tuyến kết nối liên vùng, đặc biệt là kết nối với TP.HCM. Đồng thời, ngành huy động mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các tổ chức KT-XH, nhân dân đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông - vận tải; tham mưu UBND tỉnh ưu tiên đầu tư các dự án phục vụ phát triển KT-XH vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước một số tuyến chính bảo đảm an toàn giao thông, giảm úng ngập, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, kéo dài thời gian khai thác công trình.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Thanh Truyền:

NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ngành sẽ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch cụ thể, trong đó có chi tiết từng cây, con cụ thể trên địa bàn các huyện có chương trình; tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn chương trình tham gia, chú trọng các cây, con trước đây đã làm, các mô hình tốt, rút kinh nghiệm để nhân rộng ra. Kết nối các doanh nghiệp để làm sao thực hiện tốt Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn cũng như các sản phẩm nông nghiệp cần liên kết, tiêu thụ gắn với chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); huy động nguồn lực, các doanh nghiệp tham gia vào chương trình này.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Minh Quốc:

Để góp phần đạt chỉ tiêu kết nạp 6.300 đảng viên trong nhiệm kỳ 2020-2025, ngoài tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), các cơ sở Đoàn cần đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống kết hợp thực tế, đa dạng nhiều hình thức; tổ chức nhiều hoạt động, phong trào để ĐVTN có cơ hội được cống hiến, rèn luyện. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm giúp ĐVTN trưởng thành hơn. Đồng thời, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tập trung lãnh đạo, quan tâm chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận cho cán bộ là ĐVTN để khi đứng vào hàng ngũ của Đảng sẽ phục vụ đắc lực cho Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước - Nguyễn Văn Út:

Để đạt chỉ tiêu NQĐH giảm 50% số hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí mới so với đầu nhiệm kỳ, theo tôi, các cấp, các ngành cần đề ra nhiều giải pháp đồng bộ để cải thiện thu nhập cho người dân nông thôn. Trong đó, quan tâm chuyển giao khoa học - kỹ thuật tiên tiến, hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi để hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bà Phan Thị Thanh Tâm - đảng viên xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng:

Để đạt tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 90% trong NQĐH, bản thân tôi sẽ cố gắng nêu cao tinh thần và ý thức, trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ một cách hiệu quả và chất lượng nhất; đồng thời, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, chống bè phái, tiêu cực, quan liêu, xa rời quần chúng và đóng góp ý kiến của mình để xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức phát triển, vững mạnh, toàn diện.

Ông Nguyễn Hoàng Ngọc An - nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, ấp Phước Hưng 1, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc:

Để góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong nhiệm kỳ 2020-2025, tôi sẽ cố gắng học hỏi, tìm hiểu để ứng dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt. Tôi hy vọng rằng, chính quyền địa phương tạo điều kiện nhiều hơn để nông dân có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, mở rộng sản xuất và hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp.

Ông Nguyễn Duy Khang - nông dân xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành:

Để góp phần cùng tỉnh thực hiện đạt chỉ tiêu bình quân thu nhập đầu người đến năm 2025 đạt 115-120 triệu đồng/năm, bản thân tôi cố gắng trau dồi, áp dụng kỹ thuật sản xuất thanh long sạch, đạt tiêu chuẩn để có thị trường tiêu thụ ổn định hơn. Đặc biệt, tôi sẽ dành thời gian tham gia các lớp tập huấn để kịp thời nắm bắt kỹ thuật - công nghệ mới cũng như tìm hiểu phân, thuốc kỹ hơn trước khi dùng cho thanh long để trái đạt năng suất cao, nhẹ chi phí./.

Nhóm PV (ghi)

Chia sẻ bài viết