Tiếng Việt | English

12/11/2020 - 09:35

Để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực KT-XH, xây dựng Đảng và 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm. Phóng viên Báo Long An ghi nhận một số ý kiến của cán bộ Đoàn trong tỉnh để cùng triển khai, thực hiện, sớm đưa nghị quyết (NQ) vào cuộc sống.

Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Phạm Minh Trí:

Về tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên (ĐV) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 90%, bản thân tôi là ĐV, cán bộ Đoàn phải cố gắng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, NQ Trung ương 4 (khóa XII); luôn nêu cao ý thức tự học, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, việc nâng cao tính chủ động trong công việc, vận dụng một cách cụ thể, phù hợp vào lĩnh vực công việc chuyên môn. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm trong từng công việc cụ thể; đồng thời, xây dựng cho mình một phương pháp làm việc khoa học, có kế hoạch làm việc cụ thể cho tuần, tháng, quí một cách phù hợp để khi triển khai công việc sẽ bảo đảm đúng tiến độ theo kế hoạch và đạt chất lượng cao. Khi có công việc được giao, phải tranh thủ thời gian, dồn tâm sức để thực hiện và giải quyết một cách dứt khoát, việc nào xong việc nấy.

Quan trọng hơn, tôi sẽ tiếp tục chủ động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến trong triển khai, thực hiện công việc chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, tạo sự đổi mới thực sự trong tư duy, phương pháp làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu. Ngoài ra, bản thân phải tự giác nghiên cứu, cập nhật thông tin, nắm vững nội dung công việc chuyên môn, tham mưu lãnh đạo "đúng và trúng" vấn đề, từ đó công tác tham mưu mới hiệu quả cao, góp phần hoàn thành mục tiêu chung.

Bí thư Huyện đoàn Châu Thành - Trần Mạnh Hùng:

Một trong những chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 là “Trong nhiệm kỳ, phấn đấu kết nạp 6.300 ĐV”, để đạt chỉ tiêu này, theo tôi, cần tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN); tạo điều kiện để ĐVTN phát huy hết khả năng của mình. Từ đó, phát hiện đoàn viên ưu tú cũng như gương đoàn viên điển hình trong hoạt động Đoàn, các phong trào thiết thực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở cơ sở, có lộ trình đề xuất Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp có chất lượng.

Ngoài ra, tôi cũng mong muốn tỉnh sẽ mở nhiều hơn các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho ĐVTN nhằm bảo đảm cả chất lượng và số lượng kết nạp Đảng, góp phần cùng tỉnh hoàn thành chỉ tiêu mà NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Bí thư Huyện đoàn Thủ Thừa - Mai Hữu Phước:

Về chỉ tiêu “Người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 95%”, đối với tôi, chỉ tiêu này không khó để đạt được vì hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh đều đã tham gia BHYT. Chỉ còn một số bộ phận nhỏ người dân ở vùng sâu, vùng xa hoặc lao động tự do là chưa tham gia. Tuy nhiên, hiện nay, BHYT cũng có nhiều chính sách, chế độ khi mua BHYT theo hộ gia đình, điều này khích lệ người dân tham gia.

Với cương vị là cán bộ Đoàn, tôi nghĩ, cần tập trung tuyên truyền chính sách BHYT đến ĐVTN, đặc biệt là đoàn viên học sinh; để mỗi ĐVTN là một tuyên truyền viên đến với người thân, gia đình mình cùng tham gia BHYT, góp phần hoàn thành chỉ tiêu NQ Đại hội./.

Trần Thoa (ghi)

Chia sẻ bài viết