Tiếng Việt | English

24/07/2021 - 10:12

Đến năm 2025, Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích sẽ hiện thực các mục tiêu về chuyển đổi số Quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ dân trên địa bàn TP.Tân An (ảnh tư liệu)

Tại điểm cầu Trung ương, Thứ trưởng Bộ TTTT - Phan Tâm và Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Long An, Phó Giám đốc Sở TTTT - Hồ Văn Dân chủ trì.

Qua 5 năm thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 và Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 16/7/2018 đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển KT – XH của đất nước. Các doanh nghiệp viễn thông đóng góp tài chính cho Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam với hơn 8.182 tỉ đồng, đạt 112% so với kinh phí chương trình.

Từ năm 2016 đến nay, chương trình nghiệm thu khối lượng dịch vụ viễn thông công ích do 6 doanh nghiệp viễn thông thực hiện. Đối với các dự án hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đã cơ bản hoàn thành nghiệm thu.

Một trong những nhiệm vụ của chương trình đã thực hiện rất thành công là hỗ trợ đầu thu truyền hình số; hỗ trợ phát triển các điểm truy nhập dịch vụ internet băng rộng công cộng cho người dân ở vùng có điều kiện KT – XH khó khăn, làm tiền đề cho việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và thương mại điện tử trong thời gian tới.

Hỗ trợ có hiệu quả việc thực Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình đến năm 2020, từng bước giảm khoảng cách về hưởng thụ dịch vụ viễn thông giữa các vùng, miền. Ngoài ra, chương trình hỗ trợ sử dụng dịch vụ Internet băng rộng cho gần 18 nghìn trường học, bệnh viện, góp phần tăng cường phổ cập dịch vụ internet học sinh ở các cơ sở giáo dục trên cả nước;…

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1159/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 về việc tiếp tục thực hiện một số nội dung hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích thuộc “Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020”; đồng thời, Bộ TTTT đang đẩy nhanh tiến độ thực thiện Chương trình đến năm 2025 để đảm bảo liên tục, hiệu quả của Chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cho rằng, trong giai đoạn tới, Bộ TTTT và các doanh nghiệp cùng xây dựng cơ chế chính sách để triển khai; phát triển các dịch vụ công cộng phục vụ người nghèo, cận nghèo. Thứ trưởng nhấn mạnh, Bộ TTTT sẽ hướng dẫn các chương trình, mục tiêu cần thực hiện, như ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số,… cho các địa phương triển khai thực hiện.

Chương trình sẽ hướng tới việc hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ, hỗ trợ người sử dụng dịch vụ viễn thông công ích theo phạm vi, đối tượng thụ hưởng, với chất lượng và giá cước dịch vụ hợp lý, ưu tiên đảm bảo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng sâu, vùng xa,… có điều kiện tiếp cận và sử dụng dịch vụ viễn thông.

Đến năm 2025, chương trình sẽ hiện thực các mục tiêu về chuyển đổi số quốc gia, bảo đảm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng, dịch vụ thông tin di động tại tất cả các địa bàn cấp thôn, bản,… trên phạm vi cả nước; hỗ trợ các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, hộ nghèo, hộ cận nghèo được sử dụng dịch vụ với mức giá cước hợp lý./.

Hùng Cường

Chia sẻ bài viết