Tiếng Việt | English

19/09/2021 - 18:15

Điều kiện để vùng lúa, thanh long, chanh 'đạt tiêu chuẩn xuất khẩu' được hỗ trợ

Tỉnh Long An vừa quyết định về các mức hỗ trợ và điều kiện được hỗ trợ cụ thể về xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt tiêu chuẩn hàng hóa xuất khẩu đối với 3 loại cây trồng: lúa, thanh long, chanh.


Thu hoạch lúa ở vùng Đồng Tháp Mười

Theo quy định, hỗ trợ 70% giá giống lúa từ cấp xác nhận trở lên; giống chanh, thanh long sạch bệnh cho các đối tượng đáp ứng điều kiện hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 1,2 triệu đồng/ha/vụ đối với lúa, không quá 15 triệu đồng/ha đối với chanh và không quá 15 triệu đồng/ha đối với thanh long.


Cây thanh long ở tỉnh tập trung chủ yếu ở huyện Châu Thành

Đồng thời, hỗ trợ 50% giá thuê máy móc thiết bị cơ giới hóa, tự động hóa, công nghệ số phục vụ sản xuất; mức hỗ trợ tối đa không quá 5 triệu đồng/ha/vụ. Hoặc hỗ trợ 40% chi phí mua máy móc thiết bị cơ giới hóa, tự động hóa, công nghệ số phục vụ sản xuất; mức hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng/máy móc hoặc thiết bị. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, điều kiện được hỗ trợ theo các mức trên phải có quy mô diện tích tối thiểu của vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 100 ha đối với cây lúa, 10 ha đối với cây chanh và 10 ha đối với cây thanh long.

Cây chanh cũng nằm trong diện hỗ trợ

Ngoài ra, giống cây trồng phải nằm trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng. Các trang thiết bị công nghệ cao, công nghệ hiện đại, tự động hóa, công nghệ số phải nằm trong danh mục khuyến khích ưu tiên hỗ trợ, có dự án hoặc hợp đồng tiêu thụ, cam kết thu mua của doanh nghiệp về sản phẩm đầu ra./.

Đức

Chia sẻ bài viết