Tiếng Việt | English

16/06/2017 - 16:54

"Định vị Việt Nam sao cho có lợi nhất trên “bàn cờ” chiến lược“

Chủ tịch nước nhấn mạnh điều này khi trao Quyết định cho các Trưởng Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017-2020.

Sáng 16/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Quyết định cho Trưởng Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017-2020.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu giao nhiệm vụ cho Trưởng Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng các cán bộ được Đảng, Nhà nước bổ nhiệm làm Trưởng Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017 - 2020. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Chủ tịch nước nêu rõ, các Trưởng Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017-2020 nhận nhiệm vụ vào thời điểm rất quan trọng, có tính định hình cho cả giai đoạn sắp tới. Chủ tịch nước cho rằng, cục diện thế giới và khu vực đang trong quá trình điều chỉnh lại. Những chuyển động lớn đang diễn ra sôi động, tác động trực tiếp đến Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh áp lực hội nhập, cạnh tranh kinh tế gay gắt, nguy cơ tụt hậu về kinh tế đối với nước ta ngày càng lớn; Bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; Nhiệm vụ đối ngoại trong giai đoạn cách mạng mới đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi phải có tư duy, cách nhìn mới, “biến nguy thành an”, biến cơ hội, thuận lợi thành hiện thực, định vị Việt Nam sao cho có lợi nhất trên bàn cờ chiến lược đang thay đổi.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị, các Trưởng Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, phải kiên định mục tiêu tổng quát cho 5 năm tới là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững. Toàn bộ chính sách đối nội và đối ngoại đều phục vụ mục tiêu này. Đồng thời thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài; kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền và lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

"Nắm vững nguyên tắc nhưng trong triển khai phải linh hoạt, có sách lược khôn khéo, uyển chuyển, mềm dẻo để đạt được mục tiêu như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “dĩ bất biến, ứng vạn biến”" - Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước yêu cầu, trên cơ sở kiên định lợi ích quốc gia - dân tộc là tối thượng, thấm nhuần đường lối đối ngoại của Đảng, vận dụng linh hoạt tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, tiếp tục đổi mới “tư duy đối ngoại” theo hướng phục vụ tốt nhất các mục tiêu phát triển bền vững và mục tiêu bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với nhiều đối tác quan trọng cả về chiều rộng và chiều sâu. Trong bối cảnh tình hình thế giới đang biến động như hiện nay, việc củng cố và phát triển các mối quan hệ này, nhất là với các nước lớn, càng có ý nghĩa quan trọng hơn.

Chủ tịch nước mong muốn, là những người trực tiếp vun đắp và tiếp quản những kết quả này, các Trưởng Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm làm sâu sắc hơn, hiệu quả hơn các mối quan hệ này, tạo sự đan xen lợi ích, gắn bó hữu cơ, nhất là về lợi ích an ninh và phát triển giữa ta với các đối tác; xử lý tổng hòa các mối quan hệ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu: Phải xác định rõ hội nhập là xu thế, dòng chảy chính của thế giới hiện nay, có khả năng thay đổi nhanh chóng vị thế của quốc gia, không thể không tiếp tục đẩy mạnh hội nhập. Nhưng trong quá trình đó, chúng ta cần tỉnh táo nhận diện, định vị Việt Nam vào đúng dòng chảy chính, phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc.

Các Đại sứ, Tổng lãnh sự có trách nhiệm tham mưu với lãnh đạo cấp cao để có những giải pháp kịp thời, phù hợp; xử lý đúng đắn vấn đề biên giới, lãnh thổ. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, quan trọng mà các Đại sứ, Tổng lãnh sự luôn phải đề cao trách nhiệm và thực hiện một cách kiên quyết, kiên trì, bền bỉ.

Chủ tịch nước mong muốn các Trưởng Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cần đẩy mạnh phổ biến các giá trị Việt Nam, nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời tích cực vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, giữ gìn bản sắc dân tộc, hình ảnh con người, đất nước Việt Nam; đề xuất khen thưởng, động viên kịp thời những người có thành tích tiêu biểu, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nước sở tại có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đồng bào, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nguồn lực của cộng đồng./.

Việt Cường/VOV.VN

Chia sẻ bài viết