Tiếng Việt | English

18/11/2020 - 09:34

Đoàn kết là sức mạnh để thành công

Trong quá trình đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Một trong những nguyên nhân thắng lợi là sức mạnh đoàn kết, trong đó phải kể đến vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong việc củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trải qua 90 năm ra đời và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận đến MTTQ Việt Nam ngày nay, truyền thống đoàn kết luôn được phát huy và nhân rộng. Những ngày miền Trung hứng chịu sự tàn phá của thiên tai, lũ lụt, cuộc sống người dân lâm cảnh “màn trời, chiếu đất”, MTTQ các cấp trở thành “cầu nối” vận động, tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ để chuyển đến đồng bào miền Trung nhằm chia sẻ những thiệt hại, mất mát. Tình đoàn kết, nghĩa đồng bào còn là động lực tinh thần giúp người dân miền Trung vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Không chỉ khi hoạn nạn thì tinh thần đoàn kết mới trỗi dậy mà sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn phát huy trong mọi tình huống, hoàn cảnh.

Trong quá trình xây dựng địa phương, quê hương, MTTQ các cấp luôn tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; gần dân, hiểu dân và nói lên tiếng nói của người dân về những vấn đề trong cuộc sống. Từ đó, dân chủ được phát huy, người dân càng tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và đồng thuận cao trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Để khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là thành lũy vững chắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên nâng cao hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội. Phương thức hoạt động của MTTQ phải đổi mới, hướng về cơ sở, hướng đến đời sống nhân dân. Khi đó, MTTQ đã góp phần đưa nghị quyết các cấp vào cuộc sống và đưa cuộc sống vào nghị quyết./.

Thùy Lê

Chia sẻ bài viết