Tiếng Việt | English

01/12/2015 - 16:11

Đội Thanh tra giao thông vận tải số 4 xử phạt vi phạm hơn 3 tỉ đồng

Quản lý trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn 2 huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Đội Thanh tra Giao thông Vận tải số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đó, xử phạt các vi phạm với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.


Đoàn liên ngành xử lý chợ tự phát

Nhiệm vụ chính của Đội Thanh tra Giao thông Vận tải số 4 là tuần tra, kiểm soát và phối hợp chính quyền địa phương, các ngành liên quan bảo đảm đường thông hè thoáng; xử lý nghiêm hoạt động vận chuyển hàng hóa quá tải trọng cho phép, phương tiện vận tải đậu sai quy định, chở quá số người cho phép; lập lại TTATGT tại các địa bàn có chợ tự phát, lấn chiếm lòng lề đường, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.

Tính đến giữa tháng 11-2015, đội tham gia 42 cuộc sắp xếp bảo đảm TTATGT cả đường bộ và đường thủy nội địa, lập biên bản vi phạm hành chính 411 trường hợp, ra quyết định xử phạt số tiền hơn 3 tỉ đồng. Riêng lĩnh vực TTATGT đường thủy nội địa, Đội đã lập biên bản vi phạm hành chính 11 trường hợp, xử phạt gần 9 triệu đồng. Ngoài ra, đội còn tham gia giám sát thi cấp giấy phép lái xe, đã phát hiện vi phạm xử phạt số tiền 5 triệu đồng.

Từ nay đến cuối năm 2015, đội phối hợp Công an 2 huyện Đức Hòa, Đức Huệ, đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, công an, dân phòng và các ban, ngành, đoàn thể của những xã có chợ tự phát giải quyết triệt để tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, tình trạng ngập nước gây hư hỏng đường bộ./.

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết