Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Đối thoại với dân chính là thực hiện dân chủ

Đối thoại với dân chính là hình thức, biện pháp thiết thực để thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa. Qua đối thoại, đề cao dân chủ, thực hiện dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Đối thoại được diễn ra trong bầu không khí chân thành, thực sự cởi mở, thẳng thắn, công khai, dân chủ để nhân dân mạnh dạn nêu vấn đề, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đóng góp ý kiến xây dựng, cũng như “hiến kế” giúp cấp ủy, chính quyền quyết định các vấn đề được chính xác, đi đôi với nâng cao tinh thần trách nhiệm, công khai, minh bạch với nhân dân trong mỗi lần đối thoại. Khi đối thoại phải thực sự cầu thị, lắng nghe và giải quyết các vấn đề mà nhân dân đặt ra theo đúng pháp luật, vận dụng linh hoạt pháp luật trên cơ sở có lý, có tình với tinh thần bảo đảm lợi ích hợp pháp của nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, xã hội. Đồng thời, đưa công tác đối thoại với nhân dân đi vào nền nếp, trở thành hoạt động thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức và đơn vị.

Người dân luôn tôn trọng cả lý và tình, nếu đối thoại làm cho dân hiểu rõ sẽ giải tỏa những băn khoăn, bức xúc của người dân tại cuộc đối thoại và nhân dân sẽ tự giác thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Thực tại cuộc sống đã và đang nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn gần gũi, chăm lo cho dân, xứng đáng là công bộc của nhân dân, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta đi đến thắng lợi.

 NGUYỄN CHÍ THANH

Chia sẻ bài viết