Tiếng Việt | English

07/10/2015 - 15:53

Hội Nông dân xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, Long An

Đơn vị vững mạnh 10 năm liền

Xã Bình Phong Thạnh là đơn vị đi đầu trong phong trào công tác Hội Nông dân (HND) huyện Mộc Hóa. Trên địa bàn xã có nhiều hộ dân sản xuất-kinh doanh giỏi (SX-KDG), có 2 tổ hợp tác liên kết sản xuất thu hút ngày càng nhiều ND tham gia.


Chủ tịch HND xã Bình Phong Thạnh bên mô hình trồng sen

Từ phong trào ND thi đua SX-KDG, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững, HND xã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiều mô hình thiết thực như: Mô hình kinh tế hợp tác, mô hình đê bao lửng, tổ góp vốn xoay vòng,... HND xã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, mở các lớp dạy nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản, trồng nấm rơm,... thu hút nhiều hội viên ND tham gia.

Từ đó, năng suất, sản lượng, chất lượng nông sản ngày càng tăng, đồng thời xuất hiện nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả như: Mô hình trồng sen của ông Ba Nghị ở ấp 2 thu nhập hơn 50 triệu đồng/ha/năm (sau khi trừ chi phí); mô hình nuôi ếch của ông Tám Kích thu nhập 150 triệu đồng/vụ nuôi; mô hình tổ hợp tác nuôi cá lóc ở ấp 1 lợi nhuận từ 10 - 20 triệu đồng/hộ/vụ nuôi. Các mô hình trên đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương trong lúc nông nhàn và xóa nhiều hộ nghèo trên địa bàn xã.

Song song đó, phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào ND tham gia bảo đảm an ninh - quốc phòng và phòng, chống tệ nạn xã hội cũng được phát huy. Hằng năm, hội viên ND hiến đất, góp tiền và ngày công lao động để xây dựng hệ thống đê bao lửng, cầu, đường giao thông nông thôn, kéo điện, nước sạch, hỗ trợ hộ nghèo với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Thông qua mô hình gia đình hội viên ND không có con, em vi phạm pháp luật, hội viên ND còn làm nòng cốt trong các đội dân phòng, tổ tự quản, tổ hòa giải, giúp giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong nhân dân. Tính đến nay, xã Bình Phong Thạnh có trên 95% hộ ND tham gia vào tổ chức hội. HND xã được công nhận là đơn vị vững mạnh 10 năm liền.

Chủ tịch HND xã - Lê Minh Hoàng cho biết: “Đạt kết quả như trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã và HND huyện, sự phối hợp chặt chẽ giữa HND với các ban, ngành, đoàn thể của xã. Các phong trào, mô hình được phát động mang tính thiết thực, hiệu quả, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của ND nên được người dân ủng hộ, tích cực tham gia. Bên cạnh đó là sự năng nổ, nhiệt tình của cán bộ làm công tác hội."

Để tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của tổ chức HND, trong thời gian tới, HND xã Bình Phong Thạnh tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy lợi ích chính đáng của hội viên ND làm mục tiêu để đưa công tác hội và phong trào ND phát triển vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020./.

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết