Tiếng Việt | English

15/07/2020 - 19:24

Đóng góp ý kiến thông qua nội dung, nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thủ Thừa, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 15/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị thông qua nội dung, nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thủ Thừa, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá của Huyện ủy Thủ Thừa, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện đã phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đạt nhiều thành tựu quan trọng, tạo tiền đề đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Đa số các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội đều đạt và vượt; các chương trình đột phá đạt kết quả quan trọng, công trình trọng điểm phát huy hiệu quả tích cực. Kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các vấn đề xã hội được chú trọng thực hiện, chất lượng đời sống nhân dân được nâng lên; quốc phòng – an ninh được giữ vững, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; các tổ chức trong hệ thống chính trị được đổi mới, sắp xếp tinh gọn và hoạt động hiệu hơn. Qua đó, góp phần củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Đăng Minh Xuân trình bày tóm tắt văn kiện trước hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trong thực hiện Nghị quyết Đại hội còn hạn chế nhất định khi có 2 chỉ tiêu chưa đạt, sản xuất nông nghiệp còn quy mô nhỏ lẻ; công tác xây dựng nông thôn mới chưa vững chắc; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tuy được quan tâm đầu tư nhưng tiến độ thực hiện chậm, chưa đồng bộ,…

Bên cạnh đó, tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Thủ Thừa cũng trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, các chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu cũng như phương án nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Góp ý cho nội dung văn kiện, các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung đóng góp các nội dung liên quan đến thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, đặc biệt là định hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thực hiện đột phá trong công tác giải phóng mặt bằng khi huyện Thủ Thừa nằm trong vùng giãn nở phát triển công nghiệp, đô thị của tỉnh với một số Khu công nghiệp đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng thuận cho đầu tư phát triển cùng một số dự án lớn đang đầu tư và đăng ký đầu tư trên địa bàn huyện,...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thủ Thừa tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để bổ sung vào báo cáo chính trị. Trong báo cáo chính trị cần rà soát lại các nội dung để có đánh giá toàn diện về thành tựu cũng như những hạn chế trong nhiệm kỳ. Đồng thời, trong các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Thủ Thừa cần điều chỉnh, bổ sung thêm để phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025,...

Dự kiến Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thủ Thừa sẽ diễn ra từ ngày 27-29/7 tới./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết