Tiếng Việt | English

20/10/2015 - 15:17

Đột phá để thu hút nhân tài

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nói về vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đã được trình bày cô đọng, súc tích, trong Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tuy nhiên, để thu hút được nhân tài đóng góp vào sự phát triển của đất nước, Đảng, Nhà nước ta cần có những giải pháp mang tính đột phá hơn nữa để con người Việt Nam - thế hệ này kế tiếp thế hệ khác - trở thành nguồn lực vô tận và tạo nên những nhân tài không bao giờ cạn, đưa đất nước đến giàu mạnh, văn minh,...

Ngày xưa, cha ông ta có chính sách nhân tài, thực hiện “chiêu hiền, đãi sĩ”, bao gồm việc thu hút nhân tài từ nơi khác về và trọng dụng, đãi ngộ nhân tài sẵn có. Hiện nay, ngoài việc “chiêu hiền” thu hút những người có trình độ cao vào hệ thống chính trị thì việc “đãi sĩ” sẽ được thực hiện như thế nào? Thời gian qua, ở một số ngành và địa phương đã “trải thảm đỏ” thu hút người có trình độ cao hoặc tốt nghiệp đại học xuất sắc về công tác. Thực tế cho thấy, thu hút và trọng dụng nhân tài, nếu tuyệt đối hóa ưu đãi về tài chính, lợi ích vật chất, xem nhẹ việc tạo môi trường làm việc dân chủ, tôn vinh sự đóng góp, cống hiến của nhân tài,... thì việc thu hút và trọng dụng nhân tài khó có thể đạt hiệu quả như mong muốn; thậm chí người tài đã thu hút được sẽ rời khỏi địa phương.

Vì vậy, cùng với những ưu đãi về vật chất, cần coi trọng tạo lập môi trường cho nhân tài làm việc. Với chính sách đãi ngộ người có tài năng thì cần bảo đảm tiền lương và thu nhập tương xứng; ngoài tiền lương, người có tài năng còn được hỗ trợ một khoản kinh phí theo quy định của Nhà nước.

Người có tài năng được xét nâng lương trước thời hạn, nâng lương vượt bậc theo quy định của Nhà nước; được ưu tiên mua nhà ở theo chính sách về nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; được trang bị các phương tiện, thiết bị làm việc; được giải quyết việc làm cho vợ (hoặc chồng) để hợp lý hóa gia đình; được vay vốn Quỹ hỗ trợ và phát triển tài năng để ổn định cuộc sống và được hỗ trợ khó khăn trong 10 năm đầu công tác; được tôn vinh thông qua việc trao tặng các danh hiệu.

Bên cạnh chính sách ưu đãi đó, sự trân trọng, tin tưởng mà xã hội dành cho người tài năng là điều hết sức quan trọng. Tôi thấy, thực tế nhiều nơi chưa thực sự đặt niềm tin trọn vẹn vào người trẻ, chưa dám trao cho họ những vị trí, nhiệm vụ công việc mới để được thử thách và thể hiện mình. Vì vậy, cần phân công công tác phù hợp với sở trường, khả năng để người trẻ có cơ hội phát huy và bộc lộ tài năng.

Tóm lại, chính sách đãi ngộ, thu hút người có tài năng là giải pháp đặc biệt quan trọng để xây dựng nền công vụ trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn./.

Huỳnh Thị Thu Năm

Chia sẻ bài viết