Tiếng Việt | English

05/08/2022 - 18:19

Đức Hòa còn nhiều hồ sơ tạm dừng xin ý kiến giải quyết sai quy định

Ngày 05/8, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Long An năm 2022 có cuộc làm việc với UBND huyện Đức Hòa.

Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các sở, ngành tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, công tác cải cách hành chính của huyện có nhiều chuyển biến tích cực; các hoạt động CCHC, kiểm soát  thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022, đều bám sát từng nội dung của kế hoạch đề ra, tạo được sự tin cậy và độ hài lòng của cán bộ, công chức, tổ chức và người dân khi đến liên hệ công tác hoặc giao dịch TTHC với cơ quan hành chính nhà nước.

Bên cạnh đó, việc cải cách lề lối, phương thức làm việc theo hướng hiện đại, thuận tiện, phù hợp; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ngày càng có hiệu quả, thiết thực góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh làm việc với UBND huyện Đức Hòa

Bên cạnh đó, theo nhận định của các thành viên trong Đoàn Kiểm tra, phần lớn hồ sơ (HS) tạm dừng xin ý kiến giải quyết TTHC của huyện đối với các cơ quan, đơn vị không đúng quy định.

Song song đó, huyện hiện còn một số tồn tại, hạn chế trong CCHC nữa là không quy định thời gian tiếp tục xử lý hay cho ý kiến xử lý HS, dẫn đến HS trả kết quả cho dân chậm so với quy định, gây bức xúc, phiền hà. Công tác phối hợp trong giải quyết HS TTHC giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, cơ quan ngành dọc thuộc tỉnh đóng trên địa bàn còn nhiều tồn tại, thiếu sót, dẫn đến HS trễ hạn, nhất là trên lĩnh vực đất đai.

Các thành viên trong Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2022 kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Tân Phú, huyện Đức Hòa

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn công tác CCHC năm 2022 của tỉnh – Trần Hải Tuấn yêu cầu, huyện Đức Hòa cần nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế trên; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh, chỉ đạo điều hành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong tham mưu UBND huyện triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác CCHC.

Bên cạnh đó, huyện Đức Hòa cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức, đa dạng trong thực hiện CCHC, TTHC cho tổ chức, cá nhân; tiếp tục rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác rà soát, đề nghị cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung về quy trình, TTHC không còn phù hợp, những khâu trung gian, thủ tục rườm rà, chồng chéo, những loại giấy tờ không cần thiết,…/.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết