Tiếng Việt | English

29/12/2015 - 15:58

Đức Hòa - Long An

Đức Hòa Đông tăng cường phòng, chống ma túy

Phòng, chống tệ nạn xã hội từ cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.


Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội thường xuyên được tổ chức triển khai thực hiện

Xã Đức Hòa Đông là xã vùng hạ của huyện Đức Hòa, giáp với TP.HCM, có 2 trục lộ chính là Đường tỉnh 824 và 825 đi qua; là xã trọng điểm về phát triển kinh tế của huyện Đức Hòa. Xã có 167 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, thu hút khá đông lực lượng nhập cư. Theo đó, phát sinh các loại tệ nạn xã hội phức tạp nhất là ma túy, mại dâm,...

Theo số liệu thống kê, toàn xã hiện có hơn 290 nhà trọ, nhà hàng, nhà nghỉ, điểm kinh doanh dịch vụ karaoke, giải khát,... điều đó đặt ra yêu cầu phải quản lý thế nào để bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. 

Xuất phát từ tình hình thực tế trên, đầu năm 2015, Đảng ủy xã đã có Nghị quyết chuyên đề về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Trong năm 2015, xã tuyên truyền được 27 cuộc, có 1.390 lượt người tham dự. Ngoài ra, còn tuyên truyền trong các trường học với hàng ngàn lượt học sinh tham gia. Xã chủ động bổ sung, kiện toàn ban chỉ đạo, tổ cai nghiện ma túy tại cộng đồng,... nhằm làm tốt hơn công tác phòng, chống ma túy.

Trưởng Công an xã Đức Hòa Đông - Cao Văn Dũng cho biết: Hiện xã đang quản lý giáo dục 13 người nghiện ma túy, trong đó, 9 người đang điều trị Methadone, 2 người chấp hành phạt tù, 2 người đã chấp hành xong giáo dục tại xã. Công tác quản lý, giáo dục được thực hiện chặt chẽ, phân công theo dõi, giúp đỡ người nghiện kịp thời. Công an xã phối hợp doanh nghiệp đóng trên địa bàn giải quyết việc làm cho 2 người.

Công tác phòng, chống ma túy ở địa bàn xã góp phần ổn định chính trị, an toàn, trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, tệ nạn ma túy hiện nay vẫn còn diễn ra phức tạp, tinh vi. Vì vậy thời gian tới, xã cần tiếp tục gắn nội dung phòng, chống ma túy vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình an toàn, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tốt đẹp; đẩy mạnh công tác quản lý đối tượng sau cai nghiện, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, nhằm kéo giảm số đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn, có như vậy công tác phòng, chống ma túy mới đạt kết quả tốt./.

T.Sinh

Chia sẻ bài viết