Tiếng Việt | English

19/02/2016 - 15:03

Đức Hòa phát động Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ

Từ ngày 20 đến 26/3/2016, huyện Đức Hòa phát động Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) với chủ đề “Doanh nghiệp, người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo luật an toàn vệ sinh lao động”.

 

Năm 2016, huyện Đức Hòa sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn, diễn tập phòng chống cháy nổ

Theo đó, các ngành chức năng sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, thành lập đoàn kiểm tra ATVSLĐ-PCCN, kiểm tra tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất-kinh doanh.

Đồng thời, tổ chức đánh giá môi trường lao động đối với các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất-kinh doanh có yếu tố độc hại; tăng cường tuyên truyền, vận động về ATVSLĐ-PCCN; kêu gọi cải thiện điều kiện lao động, giảm ô nhiễm môi trường lao động, đặc biệt trong các doanh nghiệp có nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động, cháy nổ và bệnh nghề nghiệp./.

CTV Nhã Phương

Chia sẻ bài viết