Tiếng Việt | English

06/07/2022 - 10:23

Đức Hòa tăng cường quản lý trật tự xây dựng

Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thực hiện các biện pháp, giải pháp tăng cường quản lý trật tự xây dựng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Huyện Đức Hòa tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

Huyện Đức Hòa tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

Còn một số trường hợp vi phạm

Thông tin từ UBND huyện Đức Hòa, thời gian qua, trên địa bàn huyện vẫn còn một số tổ chức, cá nhân xây dựng các công trình nhằm kinh doanh, mua bán, cho thuê mà không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật: Không có chủ trương đầu tư, không thẩm định thiết kế, xây dựng không phép hoặc xây dựng sai phép; mua bán các căn hộ khi chưa đủ điều kiện,... Trong đó, có các công trình xây dựng với hình thức nhiều căn hộ, dạng chung cư mini, nhà liên kế. Những công trình này được xây dựng trên đất ở nông thôn với diện tích lớn, công trình xây dựng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng xã và theo cam kết của chủ đầu tư là xây dựng nhà để ở. Căn cứ vào điểm 2, khoản 30, Điều 1 Luật số 62-2020-QH14, ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 89 Luật số 50-2014-QH13, ngày 18/6/2014, trường hợp chủ đầu tư xây dựng như trên để ở thì các công trình này được miễn giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên qua kiểm tra, UBND huyện xác định các chủ đầu tư xây dựng công trình để mua bán hoặc cho thuê theo hình thức văn bản thỏa thuận, bán giấy tay hoặc ký thừa phát lại (vi bằng) mà không thực hiện việc công chứng hoặc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định. Tình trạng trên dẫn đến nhiều hệ lụy: Không bảo đảm về phòng cháy, chữa cháy; không bảo đảm chất lượng công trình, môi trường; không đầu tư đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực;...

Từ thực trạng trên, UBND tỉnh, huyện ra quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định về đất đai, xây dựng, môi trường, kinh doanh bất động sản tại một số địa phương trên địa bàn. Qua thanh tra, huyện phát hiện một số trường hợp vi phạm, thu hồi 5 giấy phép xây dựng; ngừng thi công xây dựng công trình cho đến khi đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định. Huyện yêu cầu chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả theo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu lập thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư 2020 và các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy,... trước khi tiếp tục triển khai dự án. Hiện nay, các chủ đầu tư nộp hồ sơ xin chủ trương đầu tư và đang được các sở, ngành tỉnh xem xét lấy ý kiến theo quy định.

Tăng cường công tác quản lý

Theo Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đức Hòa - Nguyễn Minh Phòng, qua thực hiện các cuộc thanh tra, tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn huyện cơ bản được ngăn chặn, hạn chế các trường hợp phát sinh mới. Tuy nhiên, hiện nay, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định.

Để công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn ngày càng đi vào nền nếp, khắc phục những hạn chế, tăng cường công tác quản lý, lập lại kỷ cương về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện, Phòng tham mưu UBND huyện một số giải pháp: Cưỡng chế các trường hợp xây dựng không phép; mời Sở Xây dựng triển khai tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho công chức địa chính cấp xã, thị trấn trong công tác xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng; kiến nghị Điện lực Đức Hòa không cung cấp điện cho các công trình xây dựng mà không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật: Không có chủ trương đầu tư, xây dựng không phép hoặc xây dựng sai phép, không đúng quy hoạch sử đất, quy hoạch xây dựng, công trình nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ,... Đề nghị tạm ngưng cung cấp điện cho các tổ chức, cá nhân có hành vi đấu nối trái phép, cung cấp điện cho các công trình xây dựng sai quy định.

Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu UBND huyện cho chủ trương thành lập hội đồng thẩm định, đánh giá nhu cầu sử dụng, chuyển mục đích sử dụng đất ở của các cá nhân tại cấp xã, bảo đảm việc xét chuyển mục đích đúng nhu cầu ở thực của người sử dụng đất. Không tham mưu giải quyết đối với các trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích lớn, không bảo đảm về nhu cầu sử dụng để xây dựng nhà ở, có tính chất tích trữ diện tích đất ở lớn để thực hiện việc xây dựng các công trình nhà ở có dạng liên kế để cho thuê, mua bán không đúng theo quy định. Không xem xét giải quyết những trường hợp hiến đất làm đường để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất.

Huyện Đức Hòa tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

Huyện Đức Hòa tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

UBND các xã, thị trấn phải thường xuyên kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý theo phân cấp; xây dựng kế hoạch, thành lập tổ kiểm tra xử lý trên lĩnh vực xây dựng, đất đai, có giải pháp quyết liệt, hiệu quả ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm ngay từ đầu; không xác nhận thỏa thuận hướng tuyến, cung cấp điện, kiểm tra xử lý việc khoan giếng không phép, có ý kiến không đấu nối nước cho các công trình xây dựng không đầy đủ thủ tục theo quy định pháp luật về chủ trương đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các quy định khác đối với ngành kinh doanh có điều kiện mà theo quy định phải thực hiện đầy đủ các thủ tục nêu trên. Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng của xã, làm căn cứ cho công tác quản lý quy hoạch cũng như quản lý trật tự xây dựng.

Bên cạnh đó, Phòng đề nghị Công an huyện hỗ trợ quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các công trình xây dựng dạng nhà kho, nhà xưởng và các công trình nhà ở liên kế, xem xét việc xác nhận tạm trú đối với các trường hợp người dân đang ở tại các công trình xây dựng nhà ở liên kế được mua lại dưới hình thức bằng giấy tay và vi bằng.

Đồng thời, Phòng phối hợp Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện pháp luật về xây dựng, đất đai, cảnh báo đến các tổ chức, cá nhân không tham gia mua bán đất đai, nhà ở dưới hình thức giấy tay, vi bằng để tránh tình trạng tranh chấp, khiếu kiện giữa người mua và người bán, gây ảnh hưởng môi trường đầu tư, kinh doanh bất động sản, gây mất an ninh, trật tự,... Phòng tham mưu huyện đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục quan tâm hỗ trợ về công tác quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc về quy định trong quản lý. Kiến nghị Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Mặt trận, các đoàn thể huyện, đảng ủy, UBND xã, thị trấn phối hợp thông tin, tuyên truyền các quy định pháp luật; kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Đối với các xã, thị trấn có tình trạng xây dựng phức tạp, kiến nghị đảng ủy xây dựng nghị quyết chuyên đề, phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn ấp, khu phố để nâng cao hiệu quả về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết