Tiếng Việt | English

24/06/2022 - 19:02

Đức Hòa tăng cường xây dựng chính quyền điện tử

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) - Lê Thành Phong, việc xây dựng và phát triển chính phủ điện tử luôn được huyện quan tâm thực hiện.

UBND huyện Đức Hòa đã ban hành kế hoạch về Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện năm 2022; kế hoạch Tuyên truyền về chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện năm 2022.

100% cán bộ, công chức được trang bị máy vi tính đáp ứng nhu cầu công việc

Hiện nay, 100% cán bộ, công chức phòng, ban chuyên môn huyện, 100% cán bộ, công chức của UBND 20 xã, thị trấn đều được trang bị máy vi tính đáp ứng nhu cầu trong công việc. 187 tài khoản hộp thư điện tử tỉnh longan.gov.vn được cấp và đều sử dụng, đạt tỷ lệ 100%. Việc sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, toàn huyện có 684/684 tài khoản được cấp và sử dụng, đạt tỷ lệ 100%.

Đối với việc phát hành văn bản điện tử của UBND huyện, phòng ban chuyên môn và xã, thị trấn đều thực hiện đạt trên 98%. Trong đó, UBND huyện đã phát hành hơn 5.100 văn bản đạt tỷ lệ 100%;  ký số đạt trên 99,7%. Phòng ban chuyên môn huyện đã phát hành gần 4.600 văn bản điện tử đi, đạt 99,98%; ký số trên 4.500 văn bản, đạt trên 97%. UBND xã, thị trấn phát hành gần 2.200 văn bản điện tử đi, đạt trên 98,7%; ký số gần 2.150 đạt 99,3%; tổng số văn đến liên thông trên 47.200 văn bản, đạt 99,9%; văn bản đến luân chuyển 47.100 văn bản, đạt trên 99,7%.

Bên cạnh đó, UBND huyện Đức Hòa còn ban hành chính sách, mục tiêu chất lượng thực hiện giải quyết công việc theo 6 quy trình và đều được thực hiện đúng quy định. 100% xã, thị trấn cũng đã hoàn thành việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng và đưa vào vận hành đúng thời gian. Qua đó, góp phần đảm bảo thời gian quy định và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình giải quyết hồ sơ. Hồ sơ quá hạn được xác định nguyên nhân, có biện pháp khắc phục, giảm đáng kể so với trước đây./.

Sơn Quê

Chia sẻ bài viết