Tiếng Việt | English

14/10/2015 - 21:09

Đức Hòa tổng kết 5 năm thi đua dân vận khéo

Tại hội nghị tổng kết 5 năm thi đua dân vận khéo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, ngày 14-10-2015, UBND huyện Đức Hòa đã trao giấy khen cho 8 tập thể, 13 cá nhân đạt thành tích thực hiện tốt công tác dân vận khéo giai đoạn 2010-2015.

 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Hòa - Nguyễn Văn Đoạn trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc trong công tác dân vận.

5 năm qua, công tác dân vận khéo của huyện Đức Hòa có những chuyển biến tích cực. Huyện đã tập trung thực hiện tốt việc khéo thiết lập các hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân; khéo vận động nhân dân tham gia tự nguyện vào các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng theo nhu cầu, sở thích trong khuôn khổ pháp luật; khéo phát huy năng lực làm chủ của nhân dân; khéo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; khéo giải quyết các vấn đề của nhân dân không để xảy ra điểm nóng…

UBMTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình cá nhân, tổ chức làm tốt công tác dân vận khéo.

Đến nay, toàn huyện có 832 tổ hợp tác, giải quyết lao động cho gần 10.000 người. 5 năm, huyện đã tổ chức được 10 cuộc về nguồn, thu hút hơn 11.200 lượt người dự. Qua đó, vận động xây dựng được 13 căn nhà tình nghĩa, 17 căn nhà tình thương trị giá gần 1,3 tỉ đồng và tặng hơn 4.400 phần quà cho hộ nghèo với trị giá 251 triệu đồng. Ngoài ra, huyện còn vận động dân hiến đất, hoa màu xây dựng 44km đường giao nông thông với trị giá 30,8 tỉ đồng./.

CTV Nhã Phương
 

Chia sẻ bài viết