Tiếng Việt | English

25/09/2020 - 08:34

Đức Huệ: Cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Ngày 24/9, Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Long An về công tác cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) do Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức làm Phó Trưởng đoàn có cuộc làm việc với huyện Đức Huệ.

Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Long An về công tác cải cách hành chính làm việc tại huyện Đức Huệ

Tính đến ngày 15/9, huyện Đức Huệ hoàn thành 24/34 nhiệm vụ, đạt 70,59% kế hoạch. Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại xã tiếp nhận 8.903 hồ sơ, đã giải quyết 8.089 hồ sơ, đang giải quyết 814 hồ sơ. Trong đó, 8.035 hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn, đạt 90,25%; 54 hồ sơ quá hạn chiếm 0,61%; 814 hồ sơ đang trong hạn giải quyết, đạt 9,14%.

Nhìn chung, công tác CCHC trên địa bàn huyện Đức Huệ năm 2020 có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ máy hành chính được tổ chức khoa học, hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước được nâng cao rõ rệt, thể chế nền hành chính được cải cách và hoàn thiện hơn, phát huy dân chủ, thiết lập chế độ công khai, minh bạch.

Công tác tham mưu ban hành văn bản tiếp tục được đổi mới về chất lượng và nội dung, quy trình, TTHC được đơn giản, công khai, thời gian giải quyết được rút ngắn. Thái độ và ý thức giải quyết công việc của cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến tích cực góp phần mang lại hiệu quả công việc.

Tuy nhiên, công tác CCHC trên địa bàn huyện cũng gặp một số hạn chế, khó khăn. Cụ thể, sổ theo dõi tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC của các xã, thị trấn ghi không đủ thông tin. Tiến độ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo lộ trình của UBND tỉnh phê duyệt còn chậm, tỷ lệ hồ sơ thực hiện thấp, chưa đạt theo quy định. Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) chưa đạt tỷ lệ cao.

Tình trạng tổ chức, công dân phải bổ sung hồ sơ còn xảy ra, nhất là trên lĩnh vực đất đai. Cán bộ, công chức cấp xã chưa đạt 100% so với quy định. Trang thiết bị, cơ sở vật chất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã xuống cấp chưa đáp ứng đủ yêu cầu phục vụ công việc, ảnh hưởng đến một số nhiệm vụ CCHC.

Bên cạnh những kết quả, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức đề nghị huyện cần nhắc nhở, chấn chỉnh Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định; tăng cường áp dụng thực hiện tiêu chuẩn chất lượng theo hệ thống ISO TCVN 9001:2015 trong hoạt động các cơ quan hành chính, bảo đảm thực chất, tránh tình trạng hình thức; chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích; tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo quy định,…

Cùng ngày, đoàn kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC tại UBND thị trấn Đông Thành và Trung tâm Hành chính công huyện./.

Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết