Tiếng Việt | English

25/06/2015 - 17:46

Đức Huệ : Đại hội những người công giáo thứ I

Ban đoàn kết công giáo huyện Đức Huệ ra mắt Đại hội

 

Huyện Đức Huệ vừa tổ chức Đại hội đại biểu những người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ I nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương huyện Đức Huệ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đồng bào công giáo trên địa bàn thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình theo phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội – an ninh quốc phòng.

Hiện tại, toàn huyện có hơn 1.000 người có đạo công giáo sống tập trung chủ yếu tại thị trấn Đông Thành và xã Mỹ Thạnh Đông. Đồng bào công giáo luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là chính sách tự do tín ngưỡng.

Người công giáoluôn đồng hành cùng với Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự,…

Nhiều gia đình giáo dân tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hàng năm, 100% gia đình giáo dân đều đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và bình xét cuối năm có trên 98% hộ đạt các tiêu chí. Đồng bào công giáo luôn sống chan hòa, đoàn kết, giúp nhau thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, không mê tín dị đoan và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh xóm ấp.

Đại hội đã nhất trí bầu ra Ban đoàn kết Công giáo gồm 11 vị. Ông Nguyễn Ngọc Biên được tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban đoàn kết công giáo huyện Đức Huệ lần thứ I nhiệm kỳ 2012 – 2017./.

Hồng Luyn – Hoàng Anh

Chia sẻ bài viết