Tiếng Việt | English

18/01/2016 - 11:48

Gặp gỡ lãnh đạo cơ sở

Khép lại năm 2015 với nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực: KT-XH, an ninh-quốc phòng,... góp phần vào sự phát triển của tỉnh, có đóng góp rất lớn của lãnh đạo các xã, phường, thị trấn. Họ là những cán bộ chủ chốt góp phần đưa những chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với người dân, tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân.


Xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường không ngừng nâng chất lượng dạy và học

1. Là xã biên giới thuộc thị xã Kiến Tường, Đảng bộ xã Bình Tân xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 là tập trung triển khai, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ xã. Đặc biệt, Đảng ủy xã sẽ tập trung thực hiện các mục tiêu về kinh tế như: Diện tích sản xuất lúa 1.964ha, năng suất bình quân cả năm 63,5 tạ/ha; sản lượng lương thực đạt 11.800 tấn; phấn đấu xây dựng 1 trạm bơm điện; thực hiện chương trình điểm tuyến dân cư biên giới ấp Gò Tranh, ấp Mới, xã Bình Tân.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Bình Tân - Trần Văn Khánh, phát huy những kết quả trong năm 2015, để thực hiện tốt các tiêu chí đặt ra trên lĩnh vực kinh tế, xã sẽ đẩy mạnh chuyển giao khoa học-kỹ thuật, tích cực vận động nông dân gieo sạ đúng lịch thời vụ; chú trọng chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững; thực hiện vùng lúa chất lượng cao; duy trì và phát triển tổ kinh tế liên kết bơm điện,...

Xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và xã văn hóa. Từ đó, tiếp thêm niềm tin, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng ủy xã.

Nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Hiệp - Lâm Hòa Đông cho rằng, năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ xã sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch chuyên đề nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ cho phát triển; không ngừng nâng chất lượng dạy và học; nâng cao nhận thức, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư,...

2. Hòa Phú là xã đầu tiên ở huyện Châu Thành xây dựng NTM kiểu mẫu với mục tiêu củng cố 19 tiêu chí NTM và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tính đến thời điểm hiện tại, trên 90% đường giao thông nông thôn, đường liên xã, ấp, đường ngõ xóm ở xã được bêtông hóa. 100% tuyến đường chính được thắp sáng.

Trong năm 2015, Hòa Phú trải bêtông 1.651m đường giao thông nông thôn, với kinh phí trên 1 tỉ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, người dân còn góp trên 200 triệu đồng làm đường bêtông ngõ xóm và ốp lề các tuyến đường được thi công trước đây. Theo Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hòa Phú - Bùi Văn Nhôm, sự đồng thuận đó chính là kết quả quá trình vận động của Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã.

Kết quả rõ rệt nhất được nhìn thấy chính là Hòa Phú thực hiện thành công việc chuyển hóa địa bàn, giờ Hòa Phú là xã văn hóa, xã NTM đang tiến lên NTM kiểu mẫu. Trong năm 2016, Hòa Phú đặt ra nhiều mục tiêu cần phải thực hiện, góp phần xây dựng xã NTM kiểu mẫu năm 2020. Trong đó, vai trò của MTTQ là tập trung tuyên truyền, vận động.

Chủ tịch UBMTTQVN xã cho biết: “Trong năm mới, Mặt trận và các đoàn thể xã sẽ tiếp tục vận động, nâng cao các tiêu chí: Thủy lợi, thu nhập, giảm hộ cận nghèo, môi trường, nước sạch, bảo hiểm y tế và cột cờ. Mỗi tiêu chí, chúng tôi đều đã có giải pháp cụ thể để hoàn tất. Chúng tôi cố gắng cùng Đảng ủy, UBND xã và người dân phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong năm”. Điều quan trọng nhất chính là tâm huyết và trách nhiệm của cán bộ với dân.

3. Đối với Phước Lại, xã vùng hạ của huyện Cần Giuộc, niềm vui trong năm mới càng nhân lên gấp bội khi gần đây, địa phương không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển KT-XH mà còn vừa được phúc tra công nhận đạt xã văn hóa. Qua bình xét, hằng năm, số hộ đạt gia đình văn hóa trên 95%. Đời sống người dân ổn định, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4,96% (năm 2012) đến nay còn 2,1%; thu nhập bình quân đầu người 37 triệu đồng/năm.

Bí thư Đảng ủy xã đồng thời Chủ tịch UBND xã Phước Lại - Trần Văn Tuấn cho biết, mục tiêu chủ yếu của xã trong năm 2016 là củng cố, duy trì danh hiệu xã văn hóa vừa được công nhận và phát triển nuôi trồng thủy sản. Phấn đấu đến năm 2017, hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM. Trước mắt, xã tập trung một số giải pháp khuyến cáo nông dân áp dụng khoa học-kỹ thuật, sử dụng con giống tốt để nâng cao năng suất nuôi tôm; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng. Trên lĩnh vực văn hóa, đề xuất cấp trên đầu tư những công trình trọng điểm như trung tâm văn hóa-thể thao và học tập cộng đồng, trạm y tế, xây dựng thêm trường đạt chuẩn quốc gia./.

Thanh Nga - Phong Nhã - Phương Phương

Chia sẻ bài viết