Tiếng Việt | English

31/05/2019 - 15:15

Giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt bền vững vùng Đồng Tháp Mười

Sáng 31/5, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An tổ chức Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề “Giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt bền vững vùng Đồng Tháp Mười”.

Quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia - Trần Văn Khởi chủ trì hội nghị. Hơn 140 nông dân các tỉnh tiểu vùng Đồng Tháp Mười đến dự.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thịnh (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM) chia sẻ về tình hình bệnh trên cá mà người dân gặp phải

Diễn đàn là cơ hội để đại biểu phân tích thực trạng phát triển, đánh giá thuận lợi, khó khăn, đề ra các giải pháp nhằm khai thác tốt tiềm năng cho sự phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội chung của tiểu vùng Đồng Tháp Mười (trải rộng trên 3 tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp).

Có thể khẳng định, nuôi trồng thủy sản đang ngày càng thể hiện vị trí quan trọng trong nền kinh tế vùng, với tổng diện tích hơn 14.000ha. Tại Long An, diện tích nuôi trồng thủy sản chiếm hơn 9.000 ha. Đây là ngành mang lại hiệu quả cao, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo.

Tuy nhiên, việc phát triển ngành thủy sản vẫn còn nhiều hạn chế, khoa học kỹ thuật lạc hậu, thiếu vật chất kỹ thuật, ô nhiễm môi trường,… Từ thực trạng đó, đại biểu cũng đưa ra các giải pháp nhằm khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm cân bằng sinh thái.

Các đại biểu tham gia Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp

Quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia - Trần Văn Khởi cũng đưa ra một số giải pháp để phát triển thủy sản bền vững. Trong đó, các địa phương cần phát huy lợi thế là vùng trọng điểm nuôi các loại chủ lực phục vụ chế biến, xuất khẩu; tăng cường kiểm soát con giống từ nơi sản xuất để bảo đảm chất lượng; triển khai hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các văn bản dưới luật; xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản; liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Đồng Tháp Mười./.

Huỳnh Phong

Chia sẻ bài viết