Tiếng Việt | English

26/09/2020 - 17:11

Giải tỏa xong hành lang an toàn đường bộ 27 đoạn tuyến, bàn giao cho địa phương

Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Long An đã đẩy mạnh giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, đến nay, đã bàn giao 27 đoạn tuyến cho địa phương quản lý.

Nhắc nhở người dân không lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ

Sở GTVT tỉnh Long An quản lý 56 tuyến đường tỉnh ( ĐT) và Quốc lộ (QL) ủy thác trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, Sở GTVT đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện công tác lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh. 

Sở GTVT chỉ đạo Thanh tra sở và các phòng, ban chuyên môn giải tỏa và bàn giao cho địa phương quản lý 27 đoạn tuyến, gồm ĐT.816 (Km19-Km30 đoạn qua huyện Đức Huệ); ĐT.817 (KM50+350-Km73+375 đoạn qua huyện Mộc Hoá); ĐT.818 (đoạn từ QL1 đến thị trấn Thủ Thừa); ĐT.819 (đoạn Km0+000-Km62+000); ĐT.824; ĐT.825; ĐT.826 (đoạn Rạch Kiến – Tân Lân); ĐT.827 (từ Km11+771 - Km19+239, đoạn từ Huyện đội Châu Thành đến xã Thanh Phú Long, đoạn có đền bù); ĐT.830 (đoạn BOT bến Lức - Đức Hoà) và ĐT.830 (đoạn qua địa bàn huyện Cần Giuộc); ĐT.830C, ĐT.830D; ĐT.831( đoạn Km4-Km42+800); ĐT.831B; ĐT.831C;ĐT.831D; ĐT.831E; ĐT.832; ĐT.835; ĐT.835B; ĐT.837B(Km0-Km26); ĐT.838 (trừ đoạn qua xã Mỹ Quý Tây); ĐT.839.

QL62 (gồm 04 đoạn từ Km5+300 - Km11+600 qua địa bàn huyện Thủ Thừa, Km41+500 - Km52+000 đoạn qua địa bàn huyện Tân Thạnh, từ Km52+000- Km62+600, đoạn qua địa bàn huyện Mộc Hoá, từ Km62+600- Km77+000, đoạn qua địa bàn Thị xã Kiến Tường). 

Lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi

Hiện nay, Thanh tra sở đang phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện kế hoạch giải tỏa 10 đoạn, tuyến và sẽ bàn giao cho địa phương quản lý trong năm nay, gồm: ĐT.816 (Km0+00-Km19+00 từ đoạn Bến Lức – N2); ĐT.817 (KM34+350-Km50+000); ĐT.829; ĐT.830 (đoạn qua Cần Đước từ Km0+000 – Km13+200); ĐT.830B; ĐT.831 (K0-Km4); ĐT.833B; ĐT.835D; ĐT.836 và QL62 (đoạn từ  Km11+600 - Km28+000 đoạn qua địa bàn huyện Thạnh Hóa)./.

Đức

Chia sẻ bài viết