Tiếng Việt | English

18/09/2015 - 17:14

Ban pháp chế HĐND tỉnh Long An

Giám sát việc chấp hành quy định pháp luật trong thụ lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Cần Đước


Phó Chủ tịch UBND huyện - Huỳnh Văn Quang Hùng báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân 

Ngày 18/9/2015, Ban pháp chế HĐND tỉnh Long An do ông Lê Sơn Hà - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Cần Đước về việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác thụ lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân.

Năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015, huyện Cần Đước tiếp nhận 735 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh…, và đã giải quyết 483 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền.

Công tác tiếp công dân được địa phương tổ chức thực hiện chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Đội ngũ cán bộ làm công tác đều có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn và ý thức trách nhiệm cao.

Hàng tuần, lãnh đạo các xã, thị trấn của huyện đều có lịch tiếp công dân, giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền, nghĩa vụ để nhân dân nắm và chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Ban pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện của huyện, đồng thời đề nghị địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích pháp luật cho nhân dân, chú trọng nâng cao năng lực, rèn luyện chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân./.

CTV Kim Khánh

Chia sẻ bài viết