Tiếng Việt | English

19/11/2020 - 10:01

Giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết

Đoàn kết là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh, động lực quan trọng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước như Bác Hồ đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Dù khó khăn hay thiên tai, địch họa, nhờ sự đoàn kết toàn dân mà nước ta đều vượt qua. Tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau càng được chứng minh và khẳng định trong thời gian gần đây khi nước ta phải đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn từ dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt. Khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, diễn biến phức tạp, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cả hệ thống chính trị, toàn dân chung sức, đồng lòng vào “cuộc chiến” phòng, chống dịch. Kết quả, nước ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh, được thế giới đánh giá cao.

Hay gần đây, thiên tai, bão lụt đe dọa các tỉnh miền Trung, gây thiệt hại lớn về người, tài sản. Trong bối cảnh đó, cán bộ, chiến sĩ không ngại gian khổ, thậm chí hy sinh để cứu dân thoát khỏi sự nguy hiểm. Đặc biệt, cả hệ thống chính trị, triệu triệu con tim, tổ chức, doanh nghiệp, người Việt Nam ở nước ngoài đều hướng về đồng bào miền Trung bằng những hành động thiết thực về tinh thần lẫn vật chất. Những việc làm nhân ái ấy càng nhân lên những giá trị tốt đẹp, tinh thần đoàn kết dân tộc, thể hiện truyền thống “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” của dân tộc. Cũng từ những thực tế này, trong nghị trường Quốc hội gần đây, Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam đã nói: “Có đất nước nào trong thiên tai mà người dân thương nhau như vậy?”.

Hội nghị khu dân cư năm nay càng khẳng định thêm giá trị, sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Hội nghị là dịp để biểu dương các điển hình tiêu biểu thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư,... Qua đó, càng phát huy, lan tỏa sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng, các dân tộc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Để phát huy sức mạnh đoàn kết, Mặt trận và các đoàn thể có nhiệm vụ rất quan trọng. Thông qua MTTQ, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân ngày thêm gắn bó; nhân dân đặt trọn niềm tin vào Đảng, Nhà nước để chung sức, đồng lòng dựng xây quê hương./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết