Tiếng Việt | English

31/12/2015 - 17:06

Giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định chính trị

Ngày 31/12/2015, Đảng ủy Quân sự tỉnh Long An tổ chức hội nghị cuối năm 2015 và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2016.

 

Đảng ủy Quân sự tỉnh Long An hội nghị cuối năm 2015

Năm 2015, Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của các cấp, triển khai toàn diện các mặt công tác, cơ bản thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu nghị quyết đề ra, nổi bật: giữ vững biên giới hòa bình hữu nghị, ổn định chính trị trên địa bàn, xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, thực hiện tốt các đề án, kế hoạch xây dựng điểm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vững mạnh toàn diện về công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Lực lượng vũ trang duy trì thực hiện đầy đủ các chế độ quy định về sẵn sàng chiến đấu; chất lượng huấn luyện được nâng lên; hội thao, hội thi nhiều nội dung đạt kết quả cao; xây dựng nền nếp chính quy; nội bộ đoàn kết, thống nhất; đội ngũ cán bộ, đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Song song đó, việc tăng gia sản xuất và làm kinh tế đạt hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội ngày được cải thiện, tiềm lực quân sự, quốc phòng được tăng cường. 

Năm 2016, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung một số nhiệm vụ quan trọng: thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng-an ninh ở các cấp; thực hiện tốt phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Long An chung sức xây dựng nông thôn mới”, phát huy hiệu quả hoạt động kết nghĩa với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Duy trì và thực hiện tốt công tác hội đàm quốc phòng với Tiểu khu Quân sự tỉnh Svâyriêng, PrâyVeng (Campuchia). Duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các ngày lễ, tết. Thực hiện tốt công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2016 bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, đột phá tạo chuyển biến về công tác quốc phòng địa phương./.

CTV Thùy Trang

Chia sẻ bài viết