Tiếng Việt | English

26/01/2021 - 10:04

Góp phần nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo

Hôm nay, 26/01/2021, Đại hội (ĐH) Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) tỉnh Long An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 và kết thúc ĐH. Góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết (NQ) ĐH lần này, các chi hội, câu lạc bộ trực thuộc HNBVN tỉnh đã xác định một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội trong thời kỳ đổi mới.

Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Long An - NGUYỄN THỊ MINH TÂM:

Góp phần thực hiện thắng lợi NQĐH HNBVN tỉnh lần thứ VII, Chi hội Nhà báo Báo Long An sẽ tổ chức cho hội viên (HV), phóng viên tham gia đầy đủ các lớp học tập, quán triệt NQ, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự của địa phương; xây dựng kế hoạch, mô hình phù hợp thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trong đó, chú trọng đạo đức nghề nghiệp và phong cách làm báo cách mạng. Song song đó, hàng năm, Chi hội tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp góp phần nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức, cải tiến các trang mục; hỗ trợ phóng viên chọn đề tài, làm đề cương, phối hợp nhóm thực hiện các bài dự thi các giải báo chí trong tỉnh, khu vực và Trung ương,... khuyến khích HV tham gia công tác an sinh xã hội.

Thư ký Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình Long An - TRẦN VĂN HỢP:

Nhằm đáp ứng yêu cầu của báo chí hiện đại, nhiệm kỳ mới, Chi hội sẽ tổ chức giao lưu, học tập trên từng lĩnh vực theo hướng chuyên sâu như giao lưu về phương pháp làm truyền hình hiện đại, phát thanh và báo điện tử hiện đại. Hàng năm, Chi hội tổ chức 2 lần đi giao lưu, học tập kinh nghiệm với các chi hội Nhà báo trong và ngoài tỉnh. Với tinh thần “Tôn vinh niềm đam mê, khuyến khích sự đổi mới và cập nhật xu hướng báo chí hiện đại”, Chi hội quyết tâm thực hiện các giải pháp để cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An nâng cao chất lượng chương trình của đài cũng như đóng góp vào sự nghiệp báo chí của tỉnh nhà.

Thư ký Chi hội Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố - TRẦN HỮU ĐỨC:

Để thực hiện thắng lợi NQĐH HNBVN tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Chi hội sẽ tập trung củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; quan tâm đến đạo đức người làm báo, xây dựng đội ngũ người làm báo có phẩm chất chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của báo chí trong tình hình mới; vận động HV tích cực hưởng ứng các cuộc thi báo chí như giải báo chí của tỉnh, ngành, khu vực, Trung ương trên 3 thể loại báo in, phát thanh và truyền hình.

Thư ký Chi hội Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh - NGUYỄN HỮU LÝ:

Hiện nay, Chi hội Văn phòng hội đã xây dựng xong kế hoạch thực hiện chỉ tiêu NQĐH HNBVN tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của Chi hội. Nhiệm kỳ mới, Chi hội tiếp tục tham gia tích cực các hoạt động do HNBVN tỉnh tổ chức như giải báo chí, hội báo xuân; duy trì các hoạt động xã hội - từ thiện; tham gia đầy đủ các lớp học tập, quán triệt các chủ trương, NQ của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,... Đặc thù của Chi hội Văn phòng hội đa số là cán bộ hưu trí, vì vậy, Chi hội tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho HV, tạo điều kiện cho HV gặp gỡ, giao lưu, tham gia cộng tác cho các cơ quan báo chí.

Thư ký Chi hội Tạp chí Văn nghệ Long An - NGUYỄN CÔNG TOẠI:

3 năm qua, Tạp chí Văn nghệ Long An xuất bản được 12 số với 6.000 bản. Trang thông tin điện tử của Hội có trên 2 triệu lượt truy cập. Nhiệm kỳ mới, Hội sẽ phát hành 4 số/năm, dự kiến khoảng 10.000 bản/nhiệm kỳ. HV của Chi hội tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội; đồng thời, vận động HV tích cực tham gia các cuộc thi báo chí do tỉnh tổ chức; tiếp tục đổi mới nội dung để Tạp chí Văn nghệ Long An thực sự là diễn đàn của giới văn nghệ sĩ tỉnh nhà, nơi chuyển tải các tác phẩm phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn học - nghệ thuật của quần chúng nhân dân.

Thành viên Câu lạc bộ Ảnh báo chí - TÔN THẤT HÙNG:

Tôi tin rằng, Ban Chấp hành HNBVN nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt các HV và khuyến khích các thể loại mới, đặc biệt là ảnh báo chí, phóng sự ảnh báo chí nhằm làm phong phú hơn thể loại báo chí. Riêng Câu lạc bộ Ảnh báo chí cần củng cố lại với nòng cốt là lực lượng phóng viên tại các cơ quan báo chí và đội ngũ nhiếp ảnh trong tỉnh. Qua đó, sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay, chất lượng đủ sức tham dự các giải báo chí khu vực và Trung ương./.

Nhật Minh - Hồng Anh - Quang Nguyên (ghi)

Chia sẻ bài viết