Tiếng Việt | English

01/10/2015 - 08:57

UBMTTQVN huyện Châu Thành

Góp phần vào sự phát triển KT-XH địa phương

5 năm qua, trên lĩnh vực kinh tế, huyện Châu Thành, tỉnh Long An có bước phát triển khá, tốc độ tăng bình quân hằng năm đạt 5,7%. Giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản có tốc độ tăng bình quân 4,3%/năm. Đảng bộ tập trung lãnh đạo và đạt kết quả quan trọng trong việc thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp toàn diện giai đoạn 2010-2015.

Tính đến nay, toàn huyện đã trồng trên 6.060ha thanh long. Bình quân mỗi hecta thanh long nông dân lãi từ 400-700 triệu đồng/năm. Cây thanh long tăng nhanh, hiệu quả kinh tế cao, đã tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động ở địa phương.

Chương trình sản xuất lúa nếp, sản xuất thanh long theo hướng GlobalGAP đã được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn nhãn hiệu hàng hóa.

Huyện hiện có 5/12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn ngày càng phát triển, nhà ở được xây dựng khang trang, đầy đủ tiện nghi, vệ sinh môi trường nông thôn bảo đảm. Hộ khá và giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm. An ninh, trật tự ổn định, tệ nạn xã hội giảm dần, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó.

Các thiết chế văn hóa được xây dựng, nâng cấp đồng bộ, hoạt động nền nếp. Chất lượng gia đình văn hóa và ấp, khu phố văn hóa được nâng lên, góp phần xây dựng xã văn hóa - xã nông thôn mới đạt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Bên cạnh đó, huyện luôn quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công; phối hợp tổ chức chu đáo lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Huyện có 425 Mẹ Việt Nam Anh hùng, có 38 mẹ còn sống. Công tác xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp nghĩa hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết.

Việc thực hiện Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” hằng năm gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương ngày càng được cụ thể hóa và đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và cộng đồng.

UBMTTQVN và các đoàn thể bằng nhiều hình thức phong phú đã vận động, tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2010-2015, thông qua hoạt động “Về nguồn”, huyện đã xây dựng nhiều nhà tình nghĩa, nhà tình thương, các công trình giao thông, công trình nước sạch, khám-chữa bệnh, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo,... với tổng nguồn vốn huy động gần 149 tỉ đồng.

Phát huy những thành quả đã đạt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra./.

Minh Nhựt

Chia sẻ bài viết