Tiếng Việt | English

26/10/2015 - 09:18

Góp ý Đại hội Đảng: Tuyên chiến với nạn giả dối và thành tích

"Thanh niên phải đề cao tính trung thực, đặc biệt tập trung tuyên chiến với nạn giả dối và thành tích kéo dài trong xã hội thời gian qua".

“Văn hóa có rất nhiều giá trị, yếu kém có trong nhiều lĩnh vực, nhưng trước hết chúng ta cần tập trung tuyên chiến với nạn giả dối và thành tích kéo dài trong xã hội thời gian qua” đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại buổi tọa đàm góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, xung kích đi đầu trong xây dựng đất nước”.

Cuộc tọa đàm do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ngày 25/10, tại Hà Nội.


Tọa đàm “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, xung kích đi đầu trong xây dựng đất nước”.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng: hơn bao giờ hết, trong bối cảnh hội nhập hiện nay cần tạo dựng hệ giá trị văn hóa của con người Việt Nam. Khát vọng cống hiến để đưa đất nước sánh vai cùng các dân tộc trên thế giới phải là niềm khao khát thường trực của con người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.

Muốn làm được điều đó, bên cạnh những giá trị đã được khẳng định, cần tôn trọng và đề cao dân chủ, chấp nhận đối thoại và cùng nhau bàn bạc đi đến sự đồng thuận vì quyền lợi quốc gia.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vương Xuân Tình, Viện trưởng Viện Dân tộc học cho rằng: Đại hội XII của Đảng nên đưa vấn đề xây dựng văn hóa quốc gia là một trong những vấn đề then chốt trong phát triển văn hóa. Trên cơ sở đó, văn hóa quốc gia cũng chính là nền tảng cho việc xây dựng cộng đồng quốc gia dân tộc.

“Thiết chế văn hóa quốc gia bao gồm định chế văn hóa chung nhưng đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh văn hóa cơ sở. Cho đến nay chúng ta đã có nhiều cố gắng trong xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở nhưng vẫn chưa đáp ứng. Nhiều nơi ở vùng sâu, vùng xa, nhà văn hóa cộng đồng thực sự chỉ là nơi hội họp, chưa tổ chức thành trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, chưa phản ánh được giá trị văn hóa của người dân, chưa chuyển tài chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước”, PGS.TS Vương Xuân Tình nêu ý kiến.

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, thế hệ trẻ luôn ý thức sứ mệnh của mình. Văn hóa là nền tảng của sự phát triển, là động lực của sự phát triển. Với thế hệ trẻ hiện nay, có 3 vấn đề phải đề cao: lòng yêu nước, trách nhiệm của người trẻ với đất nước, xã hội, gia đình; đạo đức lối sống. Bên cạnh đó là môi trường rèn luyện, cống hiến cho thế hệ trẻ. Nếu môi trường tốt thì sự rèn giũa của thế hệ trẻ sẽ có kết quả tốt.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh, tương lai đất nước đang đặt lên vai thế hệ trẻ. Ngoài rèn luyện tri thức, tiếp cận công nghệ, thế hệ trẻ cần có ý thức giữ gìn những giá trị truyền thống. Hội nhập văn hóa nhưng không lai căng. Bởi vậy, dự thảo văn kiện cần có những giải pháp cụ thể để phát huy vai trò văn hóa cũng như thế hệ trẻ. Nhấn mạnh đến việc giáo dục thế hệ trẻ hiện nay, Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân cho rằng: cần chú ý phương pháp giáo dục thế hệ trẻ, tránh giáo dục, nhồi nhét, bị động, không khuyến khích sự sáng tạo.

“Chúng ta đã giáo dục như thế nào cho con trẻ, đặc biệt là vấn đề giáo dục lịch sử. Con người không nắm được lịch sử, không hiểu lịch sử của đất nước, không có văn hóa thì rất khó có lòng yêu nước. Cách chúng ta giáo dục lịch sử, các môn học khác cho trẻ con như thế nào, nhiều bất cập trong tư duy giáo dục cho con trẻ. Tư duy giáo dục nhồi nhét, không phát huy sáng tạo là bất cập”, Hoa hậu Ngọc Hân nêu ý kiến.


Chủ tịch UBTƯ MTTQ Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Trong lúc khó khăn nhất thì chúng ta dựa vào nền tảng văn hóa, vào sức trẻ của thanh niên để vượt qua. Ngược lại, lúc thành công cũng là nhờ có văn hóa, có thanh niên. Thời cuộc có thể thay đổi nhưng những giá trị văn hóa của ông cha sẽ trường tồn.

Khẳng định thách thức đối với sự phát triển đất nước trong những năm tới là hết sức mạnh mẽ, kỳ vọng rất nhiều vào thế hệ trẻ, những người có khát vọng, trí tuệ, công nghệ, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh thanh niên phải khắc phục được tính thiếu nghiêm túc nhất của người Việt Nam, đó là thực thi pháp luật. Thanh niên phải đi đầu trong thực thi pháp luật, chấp hành kỷ luật kỷ cương. Phải đề cao tính trung thực, tuyên chiến với sự giả dối trong quan hệ, báo cáo, tham nhũng, tiêu cực, bệnh thành tích, đặc biệt cần tập trung tuyên chiến với nạn giả dối và thành tích kéo dài trong xã hội thời gian qua.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: “Thanh niên hiện nay tự hào về giá trị cũng như những thành tựu của đất nước. Còn băn khoăn về những vấn đề của đất nước là thanh niên còn có trách nhiệm, còn tin tưởng và lo lắng cho đất nước. Chúng ta cần giao cho thanh niên những công việc gì để thanh niên thực hiện sứ mạng của mình, thực sự là rường cột của đất nước”.

Liên quan đến việc phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cần khẳng định vai trò của gia đình, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ để khuyến khích sự sáng tạo, ưu tiên việc trọng dụng nhân tài trong công tác quản lý, chăm lo đời sống phát triển văn hóa vùng đồng bào các dân tộc, các tôn giáo.

Ghi nhận những ý kiến trăn trở của các nhà khoa học, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hệ thống thành nhóm vấn đề để tập hợp báo cáo ban soạn thảo đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng./.

Lại Hoa/VOV - Trung tâm Tin

Chia sẻ bài viết