Tiếng Việt | English

22/07/2015 - 05:56

Hà Nội xử lý trách nhiệm vụ thay thế cây xanh

Trên cơ sở Kết luận Thanh tra, Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm điểm, xử lý trách nhiệm sau thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh và báo cáo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan, ngày 21/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký thông báo kết luận của UBND thành phố về xử lý trách nhiệm sau thanh tra đối với các cá nhân, tập thể có liên quan.

 Theo đó, UBND thành phố đã nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Thay mặt UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu nhưng để các cơ quan, đơn vị có những thiếu sót, tồn tại trong việc cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua.


Cây xanh bị đốn hạ trên đường Nguyễn Chí Thanh ngày 19/3. Ảnh: Lê Phú

Bên cạnh đó, UBND thành phố đã yêu cầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng - người lãnh đạo trực tiếp phụ trách việc cải tạo, thay thế cây xanh cần nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện. UBND thành phố cũng thông báo nội dung Kết luận Thanh tra và nội dung kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo UBND thành phố tới ông Nguyễn Văn Khôi, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố trong việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt Đề án cải tạo và thay thế cây xanh giai đoạn 2014 - 2015.

Với Sở Xây dựng, UBND thành phố phê bình tập thể Ban Giám đốc Sở và yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tham mưu, đề xuất với UBND thành phố trong xây dựng, phê duyệt Đề án và công tác tổ chức triển khai thực hiện Đề án cải tạo, thay thế cây xanh. Về trách nhiệm cá nhân tại Sở Xây dựng có liên quan, UBND thành phố yêu cầu ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tham mưu, đề xuất với UBND thành phố và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc quản lý; UBND thành phố quyết định xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo với ông Hoàng Nam Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng và không tiếp tục giao ông Nam phụ trách lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, trong đó có lĩnh vực quản lý cây xanh, công viên, vườn hoa. UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý kỷ luật hình thức giáng chức đối với ông Trần Trọng Hiếu - Trưởng phòng và ông Trịnh Văn Lý - Phó Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm.

UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật hình thức cách chức với ông Trần Ngọc Hùng - Trưởng phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Bùi Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và ông Nguyễn Anh Tuấn - viên chức kỹ thuật giám sát, Phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; xử lý kỷ luật hình thức khiển trách với ông Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và xử lý buộc thôi việc đối với ông Lê Trung Ngọc - nhân viên Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm.

Với trách nhiệm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh, UBND thành phố Hà Nội quyết định phê bình tập thể lãnh đạo Công ty; đồng thời yêu cầu ông Đỗ Ngọc Hoàng - Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc với trách nhiệm của người đứng đầu, phụ trách chung; xử lý kỷ luật khiển trách với ông Nguyễn Xuân Hưng - Phó Tổng Giám đốc Công ty và ông Cao Quang Đại - Giám đốc Xí nghiệp quản lý cắt sửa cây xanh.

Đối với trách nhiệm của các sở, ngành, quận liên quan như Sở Tài chính, Sở Thông tin Truyền thông, UBND các quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các sở, lãnh đạo UBND các quận nêu trên nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trực thuộc theo thẩm quyền.

UBND thành phố yêu cầu tập thể và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận của UBND thành phố, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định; đồng thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố thời gian qua. UBND thành phố giao Sở Nội vụ phối hợp với Thanh tra thành phố kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời báo cáo UBND thành phố; giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin đầy đủ, kịp thời việc xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân, đồng thời thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần tạo đồng thuận xã hội, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với thông tin sai trái, gây phức tạp tình hình./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)/Tin tức

Chia sẻ bài viết