Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Chi bộ Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình

Hạt nhân lãnh đạo thành công phong trào dân số-kế hoạch hóa gia đình

Thời gian qua, phong trào dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) trong tỉnh phát triển mạnh mẽ, Long An được đánh giá là một trong những điểm sáng về phong trào DS của cả nước. Mô hình gia đình ít con, nuôi dạy tốt đã được rất nhiều gia đình chấp nhận thực hiện. chỉ tiêu về DS của đại hội đảng bộ tỉnh đã hoàn thành. Thành tích chung đó có sự đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ mà chi bộ chi cục DS-KHHGĐ chính là hạt nhân lãnh đạo.

Chi ủy Chi bộ Chi cục dS-KHHGĐ nhiệm kỳ 2015-2017

Chi bộ Chi cục DS-KHHGĐ vừa tổ chức thành công Đại hội đảng viên, đây là dịp để cán bộ, đảng viên trong đơn vị nhìn lại tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2014, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017.

Theo đánh giá của Chi bộ Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Long An, một trong những kết quả nổi bật trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua là làm tốt công tác tham mưu các cấp lãnh đạo, tạo được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, HĐND, UBND thông qua việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chương trình công tác, nhất là các chế độ, chính sách trong công tác DS-KHHGĐ tiếp tục duy trì từ năm 2012 đến nay. Ngoài ra, còn tạo được sự thống nhất, ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể và sự năng nổ, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch hằng năm. Hiện nay, Long An được ngành Trung ương đánh giá là đơn vị có hệ thống chính sách DS-KHHGĐ tốt trong cả nước; tiếp tục duy trì mức sinh thay thế ở mức 2 con/phụ nữ. Tỷ suất sinh thô giảm từ 15,45‰ vào năm 2012 xuống còn 13,96‰ năm 2014; tỷ lệ sinh con thứ 3 cũng giảm từ 5,08% xuống còn 3,86%, bình quân giảm 0,56%/năm. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên đến năm 2014 là 0,665%, ước đạt 0,655% vào năm 2015, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Ix. Mô hình xã, phường, thị trấn không có người sinh con thứ 3 trở lên từ 22 xã năm 2012 tăng lên 48 xã năm 2014. Các chỉ tiêu về quy mô DS, các hoạt động nâng cao chất lượng DS đã được tăng cường, các chỉ tiêu về sàng lọc trước sinh, sơ sinh, tư vấn kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân đạt cao so với chỉ tiêu Trung ương giao. Tỉnh cũng đang có những biện pháp tích cực kiềm chế tốc độ mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức 109 trẻ sinh nam/100 trẻ sinh nữ vào năm 2015.

Để đạt kết quả trên, theo Bí thư Chi bộ - Trần Thị Liễu, đơn vị đã thực hiện rất nhiều biện pháp, thực hiện nghiêm những nội dung, quy trình, quy định, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên về công tác Đảng. Thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt thông suốt các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối, Đảng ủy ngành cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức. Hằng năm, 100% đảng viên, cán bộ, công chức đều tham dự học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, có viết thu hoạch, kế hoạch, nghiêm túc liên hệ soi rọi bản thân và đóng góp ý kiến cho chi bộ và chính quyền. Việc học tập, làm theo gương Bác đã được chi bộ cụ thể hóa các nội dung trọng tâm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; đồng thời chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm trong hệ thống DS-KHHGĐ từ tỉnh đến huyện. Chi cục tổ chức sinh hoạt mẩu chuyện về Bác vào sáng thứ hai, sau giờ chào cờ; thực hiện mô hình 2 đúng: “Đi làm đúng giờ, thực hiện công việc đúng tiến độ và có chất lượng”; tổ chức hội thi học tập và làm theo tấm gương của Bác,... Ngoài ra, chi bộ còn kết hợp tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Thông tư 07/2014/TT-BYT, ngày 25-3-2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở y tế. Qua đó, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức; việc học tập và làm theo gương Bác đã trở thành hành động tự giác, tự nguyện của mỗi cá nhân.

Từ những kết quả trên, trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ Chi cục DS-KHHGĐ đề ra phương hướng, mục tiêu tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ trong mọi hoạt động của cơ quan; thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng, nâng cao năng lực quản lý và vai trò gương mẫu của đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2017.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Chi cụcDS-KHHGĐ