Tiếng Việt | English

17/06/2020 - 19:02

HĐND tỉnh Long An giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe nhân dân tại UBND tỉnh

Chiều 17/6, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Long An do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều làm trưởng đoàn đến giám sát tại UBND tỉnh về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan tiếp và làm việc với đoàn.

Đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ các nhóm vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực, đấu thầu thuốc, bảo hiểm y tế toàn dân

Thời gian qua, đoàn giám sát chuyên đề đã thực hiện giám sát tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và ghi nhận những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện lộ trình BHYT toàn dân.

Qua giám sát, nhìn chung, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thực hiện công bằng xã hội. Cơ chế, chính sách công tác chăm sóc sức khỏe nhân từng bước được hoàn thiện phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị. Việc chỉ đạo thực hiện lộ trình BHYT toàn dân qua các năm cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu (chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân năm 2020 là 90%, năm 2019 đạt 89,53%).

Mạng lưới y tế cơ sở được đầu tư, nâng cao năng lực. Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đầu tư xây dựng và nâng cấp 30 công trình (trung tâm y tế, bệnh viện) với tổng số vốn trên 3.900 tỉ đồng; triển khai 78 công trình trạm y tế với tổng số vốn 204 tỉ đồng. Hàng năm, UBND tỉnh giao Sở Y tế tổ chức mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân cho các đơn vị tổng kinh phí từ năm 2017 - 2019 là 71,9 tỉ đồng. Qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Trang thiết bị y tế được quan tâm đâu tư từng bước đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương đôi lúc chưa chặt chẽ. Quy trình khám, chữa bệnh BHYT có lúc, có nơi chưa bảo đảm về hạ tầng cơ sở kỹ thuật trong ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Y tế dẫn đến chậm trễ, gây phiền hà cho người dân. Tình hình thiếu bác sĩ tại các cơ sở y tế công lập do dịch chuyển nhân lực từ các cơ sở y tế công lập sang tư nhân, chủ yếu là bác sĩ có kinh nghiệm, trình độ chuyên khoa sâu, gây ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh. Nhiều người lao động chưa tham gia BHYT do chủ sử dụng lao động chưa quan tâm.

Đoàn giám sát cùng ngành y tế và các đơn vị tập trung trao đổi, làm rõ các nhóm vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức; về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; về ngân sách, chế độ và chính sách; các nhóm vấn đề khác như đấu thầu thuốc, BHYT toàn dân, tỷ lệ nước sạch. Theo đó, các ý kiến, kiến nghị của UBND tỉnh và các ngành liên quan được đoàn giám sát ghi nhận, tổng hợp trình HĐND tỉnh đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết thời gian tới./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết