Tiếng Việt | English

15/10/2021 - 14:21

HĐND tỉnh Long An thông qua Nghị quyết về việc không thu học phí Học kỳ I năm học 2021 - 2022

Tại Kỳ họp thứ 3 diễn ra sáng 15/10, HĐND tỉnh Long An quyết định không thu học phí Học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông.

Long An không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông (Ảnh mang tính minh họa)Long An không thu học phí Học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông

Việc thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh thời gian qua thực hiện trên cơ sở của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ và Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh.

Ngày 27/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015. Do đó, Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND tỉnh không còn phù hợp với quy định mới của Chính phủ.

Bên cạnh đó, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã và đang diễn biến phức tạp, trong thời điểm cao điểm, toàn tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ. Dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh kế - xã hội và cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

Trước tác động của dịch Covid-19, Chính phủ đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, trong đó có chính sách không thu học phí trong thời hạn nhất định khi xảy ra dịch bệnh.

Để kịp thời triển khai thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần chia sẻ với khó khăn trước mắt của người dân, HĐND tỉnh Long An thống nhất thông qua Nghị quyết Về quy định mức thu học phí năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An (thay thế Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND tỉnh).

Theo nghị quyết, học phí năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập giữ nguyên mức thu học phí năm học 2020 - 2021. Tỉnh sẽ không thu học phí Học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông. Đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập tại các xã đặc biệt khó khăn, học phí 34.000 đồng/tháng/học sinh./.

Cụ thể, mức thu học phí năm học 2021 - 2022:

Hồng Anh

 

Chia sẻ bài viết