Tiếng Việt | English

17/09/2015 - 11:44

Long An

Hiệu quả tủ sách pháp luật ở cơ sở chưa cao


Tủ sách pháp luật hiện nay chưa phát huy hiệu quả cao

Toàn tỉnh hiện có 192 tủ sách pháp luật ở 192 xã, phường, thị trấn. Trung bình, mỗi tủ sách pháp luật được trang bị trên 120 đầu sách. Số lượng này hàng năm đều tăng và được trang bị đầy đủ các bộ phận sách, báo, tài liệu pháp lý nhằm phục vụ cộng đồng, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu sách pháp luật của cán bộ, đảng viên và người dân.

Đa số các loại sách trang bị ở tủ sách pháp luật đều từ ngân sách địa phương. Riêng các văn bản Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết mới ban hành do Sở Tư pháp trang bị đầy đủ 100%.

Dù đã được trang bị rộng khắp ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh nhưng hiện nay, hiệu quả khai thác sử dụng các tủ sách pháp luật vẫn chưa cao. Hàng năm, theo số liệu thống kê từ Sở Tư pháp, có hơn 150 ngàn lượt người đọc sách pháp luật thông qua hình thức sinh hoạt ngày pháp luật, câu lạc bộ pháp luật, hoạt động trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Nguyễn Văn Lâm đánh giá: Tủ sách pháp luật chỉ phát huy hiệu quả đối với những người thực thi pháp luật ở cơ sở và các đoàn thể trong hoạt động tuyên truyền pháp luật và hòa giải cơ sở. Còn với người dân thì tủ sách pháp luật chưa được khai thác hiệu quả. Nguyên nhân, ngày nay mạng lưới thông tin đại chúng phát triển rộng khắp nên người dân tiếp cận với thông tin pháp luật nhanh, dễ dàng hơn so với đọc sách pháp luật.

Cũng theo ông Lâm, để tủ sách phát huy hiệu quả cần thường xuyên hệ thống hóa tủ sách pháp luật để người dân dễ tiếp cận. Ngoài ra, phải đầu tư cơ sở vật chất để người dân có nơi ngồi đọc sách thoáng mát khi tìm đến tủ sách pháp luật. Đặc biệt, ở cơ sở nên tổ chức những hình thức tuyên truyền pháp luật có chiều sâu như tổ chức hội thi, hái hoa dân chủ,... để kích thích nhu cầu đọc sách tìm hiểu pháp luật của người dân./.

Thùy Hương

 

Chia sẻ bài viết