Tiếng Việt | English

15/09/2015 - 17:18

Long An

Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục


Các đại biểu tham gia thảo luận

Chiều nay 15-9-2015, UBND tỉnh Long An tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020" (Đề án 404).

Đề án 404 được thực hiện trên địa bàn 5 huyện: Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc và Thủ Thừa.
Tại các huyện, đề án sẽ hỗ trợ, kiện toàn, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục, trong đó hỗ trợ về kỹ thuật với các nhóm trẻ đang hoạt động nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ; trang thiết bị cơ sở vật chất với những nơi cần tập trung kiện toàn.

Bên cạnh đó, đề án còn hỗ trợ nâng cao năng lực cho người quản lý, giáo viên, bà mẹ, người chăm sóc trẻ dưới 36 tháng tuổi; tuyên truyền, vận động giáo dục nâng cao nhận thức tại cộng đồng, phát huy vai trò, trách nhiệm của địa phương, đoàn thể và các ngành liên quan trong quản lý nhóm trẻ,...

Đề án chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn I (2015-2017) triển khai đề án, chọn điểm hỗ trợ, phát triển ít nhất 20 nhóm trẻ độc lập tư thục tại thị trấn Bến Lức (huyện Bến Lức) và xã Tân Kim (huyện Cần Giuộc), trong đó ít nhất 80% số nhóm trẻ được hỗ trợ kiện toàn và 20% nhóm trẻ được thành lập mới.

Giai đoạn II (2017-2020) duy trì hoạt động tại 2 huyện điểm giai đoạn I, tiếp tục triển khai đề án tại 3 huyện Đức Hòa, Cần Đước và Thủ Thừa, đồng thời hỗ trợ, phát triển ít nhất 20 nhóm trẻ độc lập tư thục, trong đó ít nhất 80% số nhóm trẻ được hỗ trợ kiện toàn và 20% nhóm trẻ được thành lập mới.

Thực hiện đề án nhằm từng bước hoàn thiện về cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đảm bảo cho các em được phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân có con dưới 36 tháng tuổi an tâm sản xuất./.

Ngọc Sương

 

Chia sẻ bài viết