Tiếng Việt | English

13/12/2019 - 19:45

Hỗ trợ vay vốn cho người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Vừa qua, HĐND tỉnh Long An thông qua Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ vay vốn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025.

Người lao động tìm hiểu về xuất khẩu lao động

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ vay vốn cho người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Long An có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, nghị quyết áp dụng cho các nhóm đối tượng. Cụ thể, nhóm 1 gồm người lao động là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân của người có công với cách mạng. Nhóm 2 gồm người lao động là bộ đội, công an phục viên, xuất ngũ và người lao động thuộc hộ khó khăn về kinh tế được UBND xã, phường, thị trấn bình xét và xác nhận.

Mức cho vay tối đa 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài sau khi trừ phần vốn vay từ nguồn vốn Trung ương. Trong đó, nhóm 1 không vượt quá 50 triệu đồng/người, nhóm 2 không vượt quá 150 triệu đồng/người. Các đối tượng thuộc nhóm 1 và 2 không cần có tài sản bảo đảm tiền vay. Lãi suất cho vay đối với nhóm 1 bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định. Lãi suất cho vay đối với nhóm 2 bằng 130% lãi suất cho vay đối với đối tượng nhóm 1.

Ngoài nguồn vốn Trung ương, hàng năm, tỉnh dành một phần kinh phí ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Ngoài ra, tỉnh còn huy động vốn từ doanh nghiệp ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh nhằm đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

Mục tiêu của chính sách là hỗ trợ người lao động đáp ứng điều kiện về chi phí để tham gia thị trường lao động ngoài nước, nhất là các thị trường đem lại thu nhập cao, ứng với chi phí ban đầu cao như Nhật Bản, Hàn Quốc,...

Được biết, năm 2019, toàn tỉnh có 479 người đi xuất khẩu lao động ở thị trường Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc, trong đó người đi xuất khẩu tập trung nhiều ở huyện Đức Hòa và Đức Huệ./.

Lê Ngọc 

Chia sẻ bài viết