Tiếng Việt | English

06/05/2021 - 15:43

Học sinh khối 12, thời gian kiểm tra cuối học kỳ 2 hoàn thành chậm nhất ngày 12/5/2021

Ngày 06/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Long An có văn bản chỉ đạo các Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các Trường THPT trực thuộc, Trường Thể dục Thể thao tỉnh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và kỹ thuật tổng hợp về điều chỉnh thời gian kiểm tra cuối học kỳ 2 và thi nghề phổ thông năm học 2020 - 2021.

Các trường tổ chức ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ 2 cho học sinh hoàn thành chậm nhất ngày 15/5/2021

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Thứ nhất, thủ trưởng các đơn vị trường học chủ động tổ chức ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ 2 cho học sinh ở các cấp học từ lớp 1 đến lớp 12, hoàn thành chậm nhất ngày 15/5/2021, với tinh thần học đến đâu kiểm tra đến đó. Riêng học sinh khối lớp 12, thời gian kiểm tra cuối học kỳ 2 hoàn thành chậm nhất ngày 12/5/2021.

Thứ hai, sau khi kết thúc kiểm tra học kỳ 2, các trường tiếp tục thực hiện giảng dạy các nội dung còn lại của chương trình, bảo đảm thực hiện đúng, đủ, không dồn tiết, cắt xén chương trình.

Thứ ba, đối với lớp 12, các đơn vị tiếp tục tổ chức ôn tập cho học sinh để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT ngay khi kết thúc kiểm tra học kỳ 2.

Ngoài ra, tạm dừng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp nghề phổ thông khóa ngày 09/5/2021 và sẽ tốt chức thi ngay khi hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ 2./.

BLA

Chia sẻ bài viết