Tiếng Việt | English

29/01/2022 - 17:47

Hội nghị Đại biểu Người lao động Agribank Chi nhánh Long An năm 2022

Ngày 29/01, Agribank Chi nhánh Long An tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2022.

Văn nghệ chào mừng hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của 217 đại biểu được bầu từ Hội nghị Người lao động Hội sở và các Chi nhánh loại II, đại diện cho hơn 400 cán bộ, viên chức, người lao động toàn chi nhánh,

Hội nghị đã thông qua các Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021, phương hướng  nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND) nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2024; Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức - người lao động năm 2021 cùng các báo cáo tham luận của các phòng nghiệp vụ, chi nhánh trực thuộc.

Năm 2021, với nỗ lực thực hiện thành công “mục tiêu kép”, hoạt động kinh doanh của Chi nhánh vừa bảo đảm an toàn, hiệu quả phòng chống dịch Covid-19, vừa gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào. Bên cạnh đó, các chế độ, chính sách, công tác chăm lo, đảm bảo đời sống người lao động được quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ được quan tâm, chú trọng; công tác thi đua khen thưởng được thực hiện hiệu quả, tạo động lực cho các đơn vị thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh. Những kết quả trên đã thể hiện quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng của Ban Giám đốc cùng tập thể cán bộ, viên chức - người lao động toàn chi nhánh.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Agribank Chi nhánh Long An - Nguyễn Kim Thài yêu cầu tiếp tục chú trọng thực hiện văn hóa Agribank trong công tác giao dịch, chăm sóc khách hàng; xây dựng và phát động các phong trào thi đua hiệu quả nhằm khuyến khích cá nhân, đơn vị có thành tích tốt trong hoạt động kinh doanh cũng như các phong trào của Công đoàn, Đoàn thanh niên, giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ. Những ý kiến đóng góp, những vướng mắc của người lao động về công tác chuyên môn, nghiệp vụ,... cũng được ông Nguyễn Kim Thài ghi nhận, giải đáp tại hội nghị.

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2024

Hội nghị cũng thống nhất bầu 3 thành viên đại diện người lao động tham gia Tổ đối thoại năm 2022, bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm 5 thành viên và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2022.

Tổ đối thoại 2022

Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh Long An - Nguyễn Trí Dũng đã phát động phong trào thi đua, kêu gọi toàn thể cán bộ đoàn kết một lòng, phát huy trí tuệ, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh năm 2022, hướng đến mục tiêu bảo đảm đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động toàn Chi nhánh.

Hội nghị Đại biểu Người lao động đã thể hiện quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được tham gia, đóng góp ý kiến một cách dân chủ, thẳng thắn trên tinh thần vì mục tiêu chăm lo tốt nhất cho cán bộ, viên chức, người lao động toàn đơn vị./.

An Thuận

Chia sẻ bài viết