Tiếng Việt | English

19/05/2022 - 17:02

Hội nghị Giao ban trực tuyến đánh giá 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị  

Chiều 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Giao ban trực tuyến đánh giá 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Long An

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương – Lại Xuân Môn; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương – Lê Hải Bình chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Long An, dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể. Hội nghị được kết nối với các điểm cầu cấp huyện, thị, thành phố.

Trong 1 năm qua, kết quả thực hiện Kết luận 01 bước đầu đã góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận 01 trong Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội trong thời gian tới. Qua những kết quả đạt được, có 4 điểm nhấn rõ nét: Kết quả thực hiện đã cho thấy tác động, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận 01 trong toàn Đảng và toàn xã hội; Sự linh hoạt, thích ứng rất kịp thời, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 01 trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19; Sức sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, chính quyền các cấp; Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01 gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, Kết luận số 21 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tại Long An, năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện phù hợp với tình hình, điều kiện địa phương, đơn vị; nhất là tập trung thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp;… góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm quan trọng, thường xuyên, gắn liền với quá trình xây dựng Đảng.

Ông yêu cầu các Đảng bộ đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01; tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương; đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Đồng thời, chú ý đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Cũng tại hội nghị, bộ sách “Vang vọng lời non nước” được ra mắt./.

Ra mắt bộ sách "Vang vọng lời non nước" 

 

Trà Long - Thái Bạch

Chia sẻ bài viết