Tiếng Việt | English

28/12/2015 - 19:50

Hội người mù TP.Tân An tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 28-12-2015, Ban vận động thành lập Hội người mù TP. Tân An, tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu Hội người mù thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong nhiệm kỳ, Hội người mù TP. Tân An đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao dân trí cho cán bộ, hội viên, thực hiện tốt lời Bác dạy “Tàn nhưng không phế” và hưởng ứng cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng” do Trung ương Hội phát động; tạo điều kiện cho hội viên tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nghề, học chữ Braille do tỉnh Hội tổ chức.

Bên cạnh đó, Hội người mù TP. Tân An phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Long An xem xét giải quyết cho 85 lượt hội viên vay vốn, với nguồn vốn xoay vòng là 735 triệu đồng, góp phần giúp gia đình hội viên, người mù phát triển chăn nuôi, trồng trọt, ổn định cuộc sống.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội đề ra mục tiêu: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động; Tăng cường phổ biến pháp luật; Đẩy mạnh hoạt động công tác nữ và hoạt động hội viên trẻ; Chú trọng công tác lao động sản xuất, việc làm và đời sống hội viên.

Đại hội đã hiệp thương bầu 5 ủy viên Ban Chấp hành Hội người mù TP.Tân An khóa VII, ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch hội./.

CTV Kim Ngân - Quang Huy

Chia sẻ bài viết