Tiếng Việt | English

14/03/2022 - 11:02

'Hội Những người cầm bút can đảm' thực chất là các phần tử cơ hội, chống phá

Khá ồn ào lâu nay trên không gian mạng là “Hội Những người cầm bút can đảm” mà thực chất là một số phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, thù hận với chế độ trong nước và lưu vong ở hải ngoại hoạt động khá ồn ào, dưới sự cổ vũ, hà hơi tiếp sức của các thế lực thù địch, phản động.

Trang thông tin “Hội Những người cầm bút can đảm” xuyên tạc, bôi nhọ, vu khống lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Các hoạt động của những phần tử này hết sức nguy hiểm khi chúng liên tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ra sức phủ nhận các thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực của đất nước; thường xuyên phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc,... nhằm gây hoang mang dư luận, gây mất ổn định chính trị để phục vụ ý đồ làm rối loạn tư tưởng xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, vị thế và sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đến mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của đất nước ta.

Lợi dụng mạng xã hội "dội bom" tin giả, xuyên tạc, vu khống

Được thành lập ngày 06-12-2017 với những sáng lập viên gồm những tên tuổi nhà văn, nhà báo khá cộm cán: Nhà văn Phạm Thành (chủ blog Bà Đầm Xòe, bị Tòa án nhân dân Hà Nội tuyên 5 năm 6 tháng tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước theo Điều 117 Bộ luật Hình sự), nhà văn Mai Tú Ân (phần tử cơ hội chuyên xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta), Hoa Mai Nguyễn (nhà báo lưu vong ở Cộng hòa liên bang Đức),... Sau đó xôm tụ thêm một số thành phần bất mãn và cơ hội chính trị khác: Luật sư Dương Thị Thùy Dương (Canada), blogger Nguyễn Thúy Hạnh (Việt Nam), nhà báo tự do Lê Dũng (Việt Nam), nhà báo tự do Anton Tuấn (Việt Nam), nhà báo Phạm Thanh Sơn (Việt Nam), nhà báo, cựu tù Lê Anh Hùng (Việt Nam),...

Với một tuyên ngôn nổ như bom: “Hội Những người cầm bút can đảm luôn cùng đồng hành và cổ xúy nhằm xóa bỏ chế độ độc tài, thúc đẩy mạnh quá trình dân chủ hóa tại Việt Nam”, trong khi thực chất nó chỉ là một trang truyền thông nhằm mục đích tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta: “Đấu tranh xóa bỏ chế độ cộng sản độc tài tại Việt Nam, đưa đất nước sớm có một nền dân chủ đa nguyên, đó cũng là niềm khát vọng của đại đa số dân tộc Việt Nam” (trích nguyên văn tuyên ngôn), “Chúng tôi không dùng súng để kêu gọi bạo lực mà dùng ngòi bút để chống lại bạo lực, bất công, đem lại công bằng xã hội cho người dân và chống kẻ thù bên trong và bên ngoài...”. Kèm với tuyên ngôn là thư kêu gọi thành lập Hội Những người cầm bút can đảm “Muốn mọi người dùng ngòi bút để vạch rõ và lên án: Sự lừa dối, gian manh, phản động và những tội ác chất chồng... trong 72 năm qua”.

Tập hợp được một mớ “yêng hùng, hảo hớn”, Hội Những người cầm bút can đảm đã lợi dụng mạng xã hội "dội bom" tin giả, xuyên tạc, vu khống để gây mất ổn định, chống lại Tổ quốc, nhân dân. Nội dung chủ yếu của trang này là hạ bệ thần tượng, hạ bệ lãnh tụ, xuyên tạc về tình hình biển Đông và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; xuyên tạc công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước; lôi kéo, kích động nhân dân, tạo nên lực lượng đối lập ở trong nước dưới danh nghĩa “tự do, dân chủ” hòng gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, hạ thấp uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Móc nối, cấu kết trọng điểm là giới trẻ (thanh niên, học sinh, sinh viên,...) để tạo lập lực lượng; phối hợp nhịp nhàng với các thế lực bên ngoài chỉ đạo, hỗ trợ kinh phí để các đối tượng trong nước tập hợp lực lượng, thu thập tin tức cung cấp cho bên ngoài nhằm tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, kích động biểu tình, gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đẩy vấn đề lên nhằm phá hoại nội bộ, tác động tiêu cực tới nhận thức, quan điểm, tư tưởng, gây tâm lý hoang mang, hoài nghi, làm suy giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Người cầm bút không chỉ cần cảm xúc mà phải có lương tâm,trách nhiệm

Ngòi bút là vũ khí chiến đấu, con chữ là phương tiện cổ vũ tinh thần nhưng nếu một người cầm bút là kẻ cơ hội chính trị thì sẽ gây họa lớn. Báo chí, văn chương được viết lên nhờ sự gắn kết của người cầm bút với Tổ quốc và nhân dân. Một người cầm bút không chỉ cần cảm xúc mà phải có cả lương tâm, trách nhiệm, nhiệt huyết. Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, tuyên truyền và bảo vệ nhân tố tích cực, đấu tranh phòng, chống các tư tưởng, hành vi sai phạm; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tác phẩm báo chí của mình. Hơn ai hết, họ luôn ý thức được rằng, mình đang trăn trở vì hạnh phúc của người dân và của xã hội vì muốn thông qua tác phẩm của mình có thể chuyển tải đến bạn đọc khắp muôn nơi thông điệp về tình người và sự phát triển đổi mới đối với quê hương, đất nước và con người.

Thay vì tập hợp để chống phá đất nước, hãy cùng mọi người chung tay, góp sức xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhằm hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Lúc đó, tác phẩm của họ sẽ mãi là những sản phẩm tinh thần vô giá mà họ đã nỗ lực sáng tạo vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân và xây dựng một xã hội văn minh, tốt đẹp./.

Bút Chiến

Chia sẻ bài viết