Tiếng Việt | English

09/11/2015 - 18:07

Hội thảo định hướng truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình cho phóng viên báo chí

Ngày 9 và 10-11-2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo định hướng truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) cho phóng viên báo chí, cơ quan truyền thông khu vực phía Nam, thuộc khuôn khổ dự án "Xây dựng ứng phó quốc gia đối với bạo lực gia đình, giai đoạn 2012-2016".


Chia nhóm trao đổi trong buổi hội thảo

Nội dung hội thảo xoay quanh các vấn đề: Kiến thức cơ bản về giới, định kiến giới, bất bình đẳng giới ở Việt Nam; thực trạng về PCBLGĐ tại Việt Nam, chính sách pháp luật và nhận diện về PCBLGĐ; giới thiệu chung về chiến dịch truyền thông về PCBLGĐ và vai trò của cơ quan truyền thông trong công tác này; định hướng truyền thông về PCBLGĐ; nguyên tắc và những lưu ý khi truyền thông về PCBLGĐ.

Hội thảo cũng dành nhiều thời gian trao đổi, chia nhóm thảo luận một số bài tập về định kiến giới; tình trạng bất bình đẳng giới; BLGĐ; truyền thông PCBLGĐ; về thuận lợi, thách thức trong truyền thông về PCBLGĐ, khuyến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông về PCBLGĐ...

Qua hội thảo, những người làm công tác truyền thông được trang bị thêm kiến thức về định kiến giới, bất bình đẳng giới, về PCBLGĐ cũng như học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác tuyên truyền. Từ đó, có những bài viết góp phần cùng xã hội đẩy lùi thực trạng định kiến giới, bất bình đẳng giới và BLGĐ./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết