Tiếng Việt | English

27/09/2020 - 07:33

Hội thảo “Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với Cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An"

Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với Cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An" nhằm hướng tới lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020).

Hướng tới lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020), sáng 26/9 tại Nghệ An, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với Cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An". Ông Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng,Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tới dự.


Toàn cảnh hội thảo.

Các tham luận tại hội thảo đều nêu bật cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú, cao đẹp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, bày tỏ sự tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những cống hiến to lớn của đồng chí đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An, đồng thời góp phần đẩy mạnh việc giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, thiết thực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ông Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên Trung ương cho biết: "Việc tổ chức hội thảo khoa học hôm nay không chỉ góp phần làm sáng rõ hơn cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, phẩm chất cách mạng, tài năng và tấm gương đạo đức cao đẹp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai mà còn việc làm thiết thực bày tỏ sự tri ân của chúng ta đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam và quê hương Nghệ An, đồng thời góp phần đẩy mạnh tuyên truyền tinh thần yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ, thiết thực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa".

Bên cạnh đó, nhiều tham luận cũng tập trung làm sáng tỏ những nội dung chủ yếu, đó là: Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai - nữ cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam; tấm gương người cộng sản kiên trung, bất khuất, tiêu biểu cho truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam; người con ưu tú của quê hương Nghệ An. 

Ông Nguyễn Thọ Truyền - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: "Tuy cuộc đời và sự nghiệp ngắn ngủi, nhưng đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã kịp hoàn thành nhiều công việc quan trọng mà Đảng và nhân dân giao phó, để lại tấm gương sáng về lòng yêu nước, kiên trung bất khuất vì độc lập tổ quốc, tự do của nhân dân. Dấu ấn của đồng chí trong thời gian đảm nhận vị trí Bí thư Thành uỷ Sài Gòn-Chợ Lớn là bước tiến của phòng trào công nhân lao động giai đoạn 1937-1938; là những nỗ lực cho sự chuẩn bị cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc theo chủ trương của Trung ương Đảng những năm 1929-1940".

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương xứ Nghệ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương của nhiều chiến sỹ cách mạng ưu tú, trong đó có đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, những năm qua Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tích rất quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, con người, trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, trong quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hiện nay tiếp tục phấn đấu để đưa Nghệ An trở thành một tỉnh khá của cả nước và trước mắt toàn tỉnh đang nỗ lực thi đua  thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống đại dịch Covid-19 và đang tích cực để tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết