Tiếng Việt | English

12/08/2015 - 15:33

Hội thảo tham vấn Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu

 

Đại biểu tham gia hội thảo

Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường - Huỳnh Thị Phép chủ trì hội thảo tham vấn cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng giai đoạn 2015-2020. Hội thảo có sự tham gia của đại diện 2 huyện Cần Đước, Cần Giuộc.

Tại hội thảo, đại biểu được tham khảo Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Long An giai đoạn 2015-2020. Đây là việc làm cần thiết nhằm đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại và thích ứng biến đổi khí hậu cho tỉnh trong giai đoạn 2015-2020.

Kế hoạch gồm 6 phần chính: Cung cấp tổng quan về sự cần thiết, cấu trúc, phương pháp thực hiện và khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội tỉnh Long An; đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu, nêu rõ các thách thức và cơ hội đối với các lĩnh vực, khu vực và nhóm cộng đồng; đánh giá khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu hiện có, tập trung vào các khía cạnh chính sách, tài chính, nhận thức và chất lượng cơ sở hạ tầng; sử dụng kịch bản Biến đổi khí hậu đến năm 2020 theo mức phát thải trung bình, đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu trong tương lai; xác định danh mục các dự án ưu tiên cùng với các giải pháp và lộ trình thực hiện; nêu lên những yêu cầu lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu vào các chiến lược và chính sách.

Mục tiêu chính của kế hoạch là nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu của các cơ quan chuyên môn; xây dựng cho mỗi thành viên trong xã hội ý thức chủ động phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; giảm tối đa thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra; chủ động phòng, chống, hạn chế tác động của triều cường, sạt lở, ngập lụt, xâm nhập mặn do nước biển dâng đối với các xã thuộc vùng hạ của tỉnh.

Tham gia đóng góp ý kiến, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn của địa phương bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như: Tình trạng nước triều dâng, xâm nhập mặn, tình trạng sạt lở bờ sông, thiếu nước sinh hoạt, ở các xã Long Hựu Tây, Long Hậu, Tân Tập, Phước Lại, … ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân. Đồng thời đóng góp bổ sung vào danh sách các dự án ưu tiên mà tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2015-2020 và đưa ra các giải pháp hỗ trợ người dân trong việc thích nghi để ứng phó với biến đổi khí hậu./.

Mai Hương
 

 

Chia sẻ bài viết