Tiếng Việt | English

14/01/2016 - 10:22

Họp Đoàn đại biểu tỉnh Long An dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh quán triệt với các đại biểu tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho gần 40 ngàn đảng viên tỉnh Long An về dự Đại hội XII của Đảng, tích cực đóng góp trí tuệ, góp phần cho thành công của Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh chủ trì cuộc họp Đoàn đại biểu tỉnh Long An dự Đại hội XII của Đảng.

Sáng ngày 14/1/2016, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An dự Đại hội lần thứ XII của Đảng tiến hành họp bầu trưởng đoàn, phó trưởng đoàn, thư ký đoàn và thảo luận các nội dung của Đại hội. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh chủ trì.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tỉnh Long An được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X bầu 16 đại biểu chính thức. Tại cuộc họp, Đoàn nhất trí bầu đồng chí Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; Đồng chí Đỗ Hữu Lâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng đoàn; Đồng chí Đinh Ngọc Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Thư ký đoàn.

Các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế Đại hội, Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử, Chương trình và các văn kiện trình tại Đại hội. Các ý kiến góp ý, thảo luận được tập hợp thành văn bản gửi về Đoàn thư ký Đại hội trước phiên Khai mạc chính thức diễn ra vào sáng ngày 21-1-2016.

Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh quán triệt với các đại biểu tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho gần 40 ngàn đảng viên tỉnh Long An về dự Đại hội XII của Đảng, tích cực đóng góp trí tuệ, góp phần cho thành công của Đại hội; chủ động và kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, tuyên truyền kích động của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đại hội XII của Đảng./.

CTV Thanh Hùng

Chia sẻ bài viết