Tiếng Việt | English

22/09/2021 - 13:39

Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà

Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà (Quyết định 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế) phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 trong gia đình.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết